154. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 154. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 4163/20 – у којој је Уставни суд закључио да је прекршено апелантово право на имовину у ситуацији када се одлукама редовних судова којима је апелант обавезан на наплату фиксних трошкова гријања, након што је његов стан искључен из система централног гријања, не постиже правична равнотежа између захтјева општег интереса заједнице и заштите основних права појединаца с обзиром на то да апелант мора сносити „посебан и претјеран терет“ одржавања и функционисања таквог система гријања.

АП 3921/21 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права апеланата на образложену судску одлуку као сегмента права на правично суђење јер Врховни суд Републике Српске, након одлуке Уставног суда БиХ којом је већ једном утврђено кршење права на правично суђење због недостатка у образложењу одлуке тог суда, није уважио ставове које је Уставни суд изнио у Одлуци број АП 1762/20 и није размотрио правно дејство уписа предбиљежбе.

АП 2165/22 – у којој је Уставни суд закључио да је оспореним одлукама повријеђено апелантово право на правично суђење јер је Врховни суд Републике Српске у дијелу одлуке о тужбеном и противтужбеном захтјеву који се односи на измаклу корист, у погледу подобности коришћења објекта за давање у закуп и правила истовременог испуњења међусобних обавеза странака у поступку, заузео дијаметрално супротне ставове.


 Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.