154. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 154. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 4163/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno apelantovo pravo na imovinu u situaciji kada se odlukama redovnih sudova kojima je apelant obvezan na naplatu fiksnih troškova grijanja, nakon što je njegov stan isključen iz sustava centralnog grijanja, ne postiže pravična ravnoteža između zahtjeva općeg interesa zajednice i zaštite temeljnih prava pojedinaca s obzirom na to da apelant mora snositi „poseban i pretjeran teret“ održavanja i funkcioniranja takvog sustava grijanja.


AP 3921/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava apelanata na obrazloženu sudsku odluku kao segmenta prava na pravično suđenje jer Vrhovni sud Republike Srpske, nakon odluke Ustavnog suda BiH kojom je već jednom utvrđeno kršenje prava na pravično suđenje zbog nedostatka u obrazloženju odluke tog suda, nije uvažio stavove koje je Ustavni sud iznio u Odluci broj AP 1762/20 i nije razmotrio pravni učinak upisa predbilježbe.


AP 2165/22 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim odlukama povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje jer je Vrhovni sud Republike Srpske u dijelu odluke o tužbenom i protutužbenom zahtjevu koji se odnosi na izmaklu korist, u pogledu podobnosti korištenja objekta za davanje u zakup i pravila istodobnog ispunjenja međusobnih obveza stranaka u postupku, zauzeo dijametralno suprotne stavove.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.