151. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 151. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 4754/20 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења апелантовог права на правично суђење када су редовни судови пропустили да испитају да ли је тужба у конкретном случају поднесена у законском року, иако по закону на благовременост тужбе пазе по службеној дужности, како у првостепеном тако и у другостепеном поступку.

АП 603/21 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења права на правично суђење када су редовни судови одбацили апелантов захтјев за судско одлучивање у ситуацији када се апелант потписао у рубрици прекршајног налога о прихватању одговорности, али су пропустили да испитају и оцијене апелантове наводе да је то учинио под присилом.

АП 2080/22 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења права на слободу изражавања када је Високи судски и тужилачки савјет апеланту изрекао дисциплинску казну (јавна опомена) због ријечи које је написао у жалби на одлуку суда у предмету у којем је учествовао као странка у поступку а не као надлежни тужилац, што није пропорционално легитимном циљу који се хтио постићи, те стога није „неопходно у демократском друштву“.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.