146. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 146. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 271/21 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на правично суђење када у предметном поступку није поштован основни захтјев „кривичног поступка“ јер у поступку није на поуздан начин утврђено постојање одређених одлучних чињеница, усљед недостатка образложења одлука редовних судова, као и због начина анализе и оцјене свих изведених доказа.

АП 399/22 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења права на правично суђење када у оспореним одлукама нема адекватног и увјерљивог образложења у односу на главно питање које се тиче одређивања износа за издржавање малољетног дјетета (апеланткиње) који мора бити одређен у њеном најбољем интересу и довољан за потребе у годинама у којима је сада апеланткиња.

АП 592/22 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења права на личну слободу и безбједност када су редовни судови пропустили да наведу конкретне околности које оправдавају закључак да би пуштање апеланта на слободу резултирало ванредним околностима усљед стварне (не апстрактне) пријетње нарушавању јавног реда у смислу одредби члана 197 став 1 тачка г) Закона о кривичном поступку Републике Српске.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.