138. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 138. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 1239/21 – у којој је Уставни суд закључио да мијешање у право на „приватни живот“, које је извршено оспореним закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Владе Републике Српске, као уског сегмента извршне власти, о обавезном ношењу заштитне маске у затвореном простору, представља кршење права на „приватни живот“ када је у случају доношења и преиспитивања наређене мјере изостало активно учешће највиших органа законодавне и извршне власти Републике Српске. С друге стране, Уставни суд је закључио да је неоснован дио апелације у којем се захтијева укидање оспореног закључка због постојања несумњивог јавног интереса за увођење неопходних мјера заштите становништва од пандемије и наступања негативних посљедица.

АП 3012/21 – у којој је Уставни суд закључио да је оспореним одлукама којима је апелант потпуно лишен пословне способности повријеђено право на „приватни живот” јер у конкретном случају приликом изрицања тако озбиљне мјере из образложења оспорених одлука не произлази да су се поштовали захтјеви прописани законом нити стандарди Европског суда за људска права у предметима који су покретали питање лишавања пословне способности на које је указано овом одлуком.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.