136. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 136. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 18/20 – у којој је Уставни суд закључио да нема кршења апелантовог права на слободу изражавања када је мијешање у то право било законито и имало легитиман циљ, те када је било „неопходно у демократском друштву“ у ситуацији када је апелант на свом блогу, који је доступан широкој публици, о тужиоцима изнио низ вриједносних судова који нису били засновани на „довољном чињеничном основу“, већ на искривљавању тачних чињеница, што представља клевету. Наиме, апелант није ни покушао провјерити своје тврдње, односно није могао да докаже да је поступао „у доброј намјери“, о чему је Окружни суд у Требињу дао довољно и релевантно образложење.

АП 2009/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на правично суђење када је пуким формализмом, позивајући се на законску одредбу, те без ваљаног образложења, редовни суд занемарио апелантове наводе да је његово признање прекршаја изнуђено, те одбио захтјев за судско одлучивање, чиме је апеланту као лицу под кривичном оптужбом ускратио право да учествује у поступку.

АП 2279/21 – у којој је Уставни суд закључио да је прекршено апелантово право на правично суђење у ситуацији када је Кантонални суд у Новом Травнику одбио апелантов приједлог за ступање у извршни поступак, занемарујући све нарочите околности тог предмета, чиме је нарушена суштина апелантовог права на правично суђење.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.