134. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 134. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 3166/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење апелантовог права на правично суђење када редовни судови своје одлуке у конкретном случају нису засновали на одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести Федерације БиХ у случају чињења прекршаја из члана 54 тог закона,  тј. непоступања  по наредбама о забрани кретања.

АП 1805/21 – у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да нема повреде апеланткињиног права на поштивање породичног живота. Утврђено је да је оспорена одлука редовног суда  којом је апеланткињи (мајци млдб. дјетета) наложено да преда млдб. дијете апеланту (оцу млдб. дјетета) у мјесто посљедњег пребивалишта дјетета заснована на одредбама чл. 12 и 13 Конвенције о грађанскоправним аспектима међународне отмице дјеце.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.