129. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 129. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 3900/19 – у којој је Уставни суд, слиједећи сопствену праксу, закључио да постоји кршење права на дом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) јер је мијешање у апеланткињино право незаконито будући да је Кантонални суд у Мостару своју одлуку засновао на Општим условима за испоруку електричне енергије, а не на одредбама Закона о стварним правима Федерације БиХ, а при томе није образложио зашто наведени закон није примјењив у конкретном случају, посебно у околностима када је Општински суд у Мостару основаност тужбеног захтјева засновао на одредбама Закона о стварним правима.

АП 532/21 – у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да нема кршења апеланткињиног права на приватни живот из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције због тога што јој здравствене установе у Кантону Сарајево нису омогућиле да јој здравствени радници из здравственог система асистирају при породу код куће, због тога што је мијешање у апеланткињино право на приватни живот било засновано на закону, тежило је легитимном циљу заштите здравља и безбједности мајки и дјеце током и након порода, те наведеним мијешањем јавне власти нису прекорачиле широку слободу процјене коју имају у вези с тим питањем.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.