128. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 14. јула 2022. године у Брчком одржао 128. пленарну сједницу на којој је разматрао више захтјева за оцјену уставности и један апелациони предмет.

Уставни суд је након пленарне сједнице 15. јула 2022. године у Брчком одржао конференцију за медије на којој је извијестио јавност о ријешеним предметима у првих шест мјесеци ове године.

Одржавање 128. пленарне сједнице и конференције за медије у Брчком представља наставак веома успјешне сарадње Уставног суда Босне и Херцеговине и AIRE центра. Циљ одржавања сједница Уставног суда БиХ ван његовог сједишта јест да се рад овог суда приближи локалним заједницама и грађанима широм Босне и Херцеговине, као што је то утврђено на Четвртој годишњој конференцији Правосудног форума за БиХ одржаног у мају 2021. године о теми „Приступ јавности и транспарентност правосудног система – европски стандарди и пракса у БиХ“.  

Од одлука које је донио на пленарној сједници Уставни суд издваја:

У 15/21 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности Закона о непримјењивању Одлуке високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, утврдио да оспорени закон није у складу са чл. I/2 i III/3б) Устава Босне и Херцеговине. Уставни суд је у својој одлуци, између осталог, навео да је високи представник доношењем Закона о допуни Кривичног закона БиХ супституисао домаће институције. У конкретном случају, супституисана институција је Парламентарна скупштина БиХ умјесто које је високи представник донио наведени закон. Према томе, по мишљењу Уставног суда, наведени закон, осим што се сматра законом Босне и Херцеговине, сматра се и одлуком институција Босне и Херцеговине.

АП 1788/22 – У овом предмету Уставни суд је утврдио да постоји кршење права на правично суђење када се осуђујућа пресуда у одлучујућој мјери заснива на исказу свједока који су с Тужилаштвом закључили споразум о признању кривице, а редовни суд није дао довољно логично и увјерљиво образложење о томе који то посредни докази чине систем чврсто и логички повезаних индиција које би поткријепиле исказе наведених свједока и упућивале на једини могући закључак да је управо апелант починио кривична дјела која су му стављена на терет.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.