108. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 108. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 2004/18 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда апеланткињиног права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине када је редовни суд арбитрарно тумачио релевантне одредбе закона и правилника и када је закључио да апеланткиња није испунила законски основ за упис промјене права у катастарском операту. Такође, прекршено је апеланткињино право на равноправност странака пред судом када апеланткиња није имала једнак процесно-правни третман са умјешачем у поступку будући да као супротна страна није била обавијештена о његовом учешћу и достављеном одговору на тужбу.

АП 3306/18 – у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да нема повреде права апеланата на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију јер апеланти нису могли имати „легитимно очекивање“ да ће, у ситуацији када постоји захтјев супервизора за Дистрикт Брчко да се одређена предузећа прогласе стратешким и да учешће у њиховом капиталу по основу ваучера и цертификата не може бити веће од 33%, бити удовољено њиховом тужбеном захтјеву, посебно у ситуацији када од Дирекције за приватизацију Републике Српске (или њеног правног сљедника) нису тражили враћање одређене вриједности ваучера.

АП 3994/18 – у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да постоји кршење права на доношење одлуке у разумном року из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када је кривични поступак против апеланта, који је био сложен, трајао девет година, два мјесеца и седам дана, а чему је у одлучујућој мјери допринио првостепени суд којем је требало двије године да изради и апеланту достави првостепену пресуду.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели