108. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 108. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 2004/18u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantičinog prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine kada je redovni sud arbitrarno tumačio relevantne odredbe zakona i pravilnika i kada je zaključio da apelantica nije ispunila zakonsku osnovu za upis promjene prava u katastarskom operatu. Također, prekršeno je apelantičino pravo na jednakopravnost stranaka pred sudom kada apelantica nije imala jednak procesno-pravni tretman sa umješačem u postupku budući da kao suprotna strana nije bila obaviještena o njegovom sudjelovanju i dostavljenom odgovoru na tužbu.

AP 3306/18 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da nema povrede prava apelanata na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju jer apelanti nisu mogli imati „legitimno očekivanje“ da će, u situaciji kada postoji zahtjev supervizora za Distrikt Brčko da se određena poduzeća proglase strateškim i da učešće u njihovom kapitalu po osnovi vaučera i certifikata ne može biti veće od 33 %, biti udovoljeno njihovom tužbenom zahtjevu, posebno u situaciji kada od Direkcije za privatizaciju Republike Srpske (ili njezinog pravnog sljednika) nisu tražili vraćanje određene vrijednosti vaučera.

AP 3994/18 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je kazneni postupak protiv apelanta, koji je bio složen, trajao devet godina, dva mjeseca i sedam dana, a čemu je u odlučujućoj mjeri doprinio prvostupanjski sud kojem je trebalo dvije godine da izradi i apelantu dostavi prvostupanjsku presudu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.