102. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 102. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 1857/18 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) када је у околностима конкретног случаја од момента апелантовог сазнања за постојање „оптужбе“ протекло нешто више од три године, а надлежно тужилаштво није понудило било какве разлоге и образложења за трајање истраге, односно није обавијестило Уставни суд о томе да ли је Колегијум Тужилаштва предузео или предузима мјере с циљем окончања истраге.

АП 1118/18у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције јер је арбитраран став редовних судова да се правни институт временског важења Кривичног закона из члана 5 Кривичног закона ФБиХ не може примијенити на институт замјене казне затвора за новчану казну из члана 43а Кривичног закона ФБиХ.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели