Pozivno pismo za testiranje

Broj: P2-1-700/16

Sarajevo, 19. prosinac 2016. godine

U svezi sa prijavama na javni natječaj za popunu radnog mjesta pomoćnik šefa Odjela za financijske poslove u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Povjerenstvo za izbor na svojoj prvoj sjednici, održanoj 19. prosinca 2016. godine, uvidom u prijave i priloge kandidata utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja.

S tim u svezi, obavještavaju se svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja da će se, sukladno rasporedu testiranja kandidata, pismeni dio stručnog ispita – testiranje obaviti 21. prosinca 2016. godine, u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6 /III, Sarajevo, i to prva skupina sa početkom u 9 sati i druga skupina sa početkom u 13 sati.

Prvu skupinu sačinjavaju sljedeći kandidati:

Alić Alma, Crkvenjaš Ranka, Čolakhodžić Nermina, Karišik Danijela, Maksumić Selma, Maunagić Tamara i Pajević Alen.

Drugu skupinu sačinjavaju sljedeći kandidati:

Softić Lejla, Šoljić Ezad, Šunje Goran, Turić Denis, Vrabac Amina i Vukajlović Svjetlana.

Zadaci na pismenom dijelu stručnog ispita odnose se na rješavanje praktičnih problema koji su tipični za vrstu posla radnog mjesta za koje se kandidat natječe. Pismeni dio stručnog ispita sastoji se od tri zadatka. Za rad na zadacima kandidati imaju na raspolaganju ukupno tri sata.

Polaganje pismenog dijela ispita vrši se uz korištenje računara i pod šifrom. Nije dopušteno korištenje prijenosnih medija (CD, diskete, USB i sl.), kao ni uporaba mobitela.

Za potrebe testiranja kandidatima će biti na raspolaganju relevantni zakoni i podzakonski akti u elektronskom obliku.

Prigodom dolaska na testiranje kandidati su dužni ponijeti važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Predsjednica Povjerenstva za izbor

Aleksandra Ijačić

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.