Ograničenja prava

Nema povrede članka 3. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada se apelant, u biti, žali na određeni izborni sustav zbog kojeg njegovi kandidati nisu izabrani u zakonodavno tijelo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-35/03 od 28. siječnja 2005. godine, st. 47.–51., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Nema povrede prava na „slobodne izbore" iz članka 3. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada ograničenja propisana Zakonom o sukobu interesa služe legitimnom cilju i sprječavanju zlouporabe javne dužnosti radi ostvarenja osobne koristi od strane izabranog dužnosnika. Ograničenje ima razumno opravdanje i ne ograničava pasivno biračko pravo apelanta da ugrožava suštinu ovog prava budući da je proporcionalno cilju šire društvene zajednice u smislu transparentnosti izbornog procesa, te objektivnosti, zakonitosti, neovisnosti i nepristranosti apelanta kao izabranog dužnosnika u vršenju javne dužnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3453/09 od 28. travnja 2010. godine, stavak 63., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 74/10

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.