Dnevni red 121. plenarne sjednice

Temeljem čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 94/14)
zakazujem

121. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 26. svibnja 2021. godine
sa početkom u 10:00 sati

Dnevni red:

1.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 120. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane elektroničkim putem 26. ožujka 2021. godine

2.    Izbor predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

3.    Izbor potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

4.    Razmatranje U predmeta

1.    U-1/21
Zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića za ocjenu kompatibilnosti članka 8. st. 2., 3., 4., 5. i 6., članka 8a. i članka 32. stavak 3. točka d) Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 56/08 i 58/15) sa člankom I/2., II/2., II/3.(m), II/4., II/5. Ustava Bosne i Hercegovine, alineje 5. i 8. Preambule Ustava Bosne i Hercegovine, Aneks I Ustava Bosne i Hercegovine, člankom 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, člankom 2. st. 1., 3. i 4. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju, člankom 1. Protokola 12 uz Europsku konvenciju, člankom 2. stavak 2., člankom 5. stavak 1., člankom 12. i člankom 16. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima; člankom 2. stavak 1., člankom 4. i člankom 5. stavak 1. Međunarodnog  pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, čl. 6. i 13 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN; člankom 4. st. 2. i 3. Okvirne Konvencije za zaštitu nacionalnih manjina; Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

5.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.