Seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima”

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centrom AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) i uz podršku Britanske ambasade, organizirao je seminar o temi „Pravo na imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima”. Seminar je organiziran s ciljem da se stvore uvjeti za poboljšanje praktične primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i podrške pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za evropske integracije.

Registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zvonko Mijan obratio se učesnicima seminara pozdravnim govorom, dajući podršku radu seminara.

Predavanje o temi „Pravo na imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima” održale su Nikolina Katić, pomoćnica predstavnice Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava, i Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu BiH. Gospođa Katić je sa učesnicima seminara razgovarala o standardima i načelima kroz praksu Evropskog suda, fokusirajući se pri tome na najznačajnije predmete iz prakse Evropskog suda protiv Republike Hrvatske, kao što su Vuković protiv RH, Tilocca protiv RH, te Statileo protiv RH. Gospođa Sali-Terzić je analizirala praksu Ustavnog suda BiH i primjenu standarda i načela zaštite prava na imovinu. Putem praktičnih vježbi, kvizova i simuliranog suđenja (moot court) učesnici su imali priliku da vježbaju primjenu standarda prava na imovinu u različitim situacijama (eksproprijacija, pitanje nacionalizirane imovine, dozvola za građenje, penzije i druga socijalna davanja, carine i carinski prekršaji itd.). Na seminaru su učestvovali savjetnici i saradnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. 

Učesnici seminara razmijenili su mišljenja i stavove o praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava čiji je cilj da se doprinese cjelovitoj zaštiti ljudskih prava i sloboda svakoga građanina.

 
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.