Saopćenje za javnost

Obavještavamo vas da na osnovu člana VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uvaženom međunarodnom sudiji Ustavnog suda BiH Giovanniju Grassu 25. aprila 2020. godine prestaje mandat sudije ovog suda budući da na taj dan navršava 70 godina života do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH.

Uvaženi sudija Grasso je tokom svog mandata u Ustavnom sudu dao izuzetan doprinos u radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Saopćenje za javnost
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.