Саопштење за јавност

Обавјештавамо вас да на основу члана VI/1 Устава Босне и Херцеговине и члана 99 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине уваженом међународном судији Уставног суда БиХ Giovanniju Grassu 25. априла 2020. године престаје мандат судије овог суда будући да на тај дан навршава 70 година живота до када траје мандат судија Уставног суда БиХ.

Уважени судија Grasso је током свог мандата у Уставном суду дао изузетан допринос у раду Уставног суда Босне и Херцеговине.Саопштење за јавност