Saopćenje za javnost

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je pustio u rad novu internetsku stranicu čiji je cilj korisnicima svih kategorija na brži i jednostavniji način pružiti sve potrebne informacije o radu Ustavnog suda.

Osim novog dizajna, koji treba omogućiti preglednost i jednostavnije i lakše pretraživanje, te pristup svim relevantnim informacijama, na novoj stranici su ažurirani postojeći i dodati brojni novi sadržaji. Dizajn stranice je prilagođen i za prikaze na mobilnim uređajima.

Budući da se redovnim objavljivanjem svih odluka Ustavnog suda kontinuirano povećavala baza odluka, unaprijeđen je modul za pretragu sudske prakse. U sekciji „Sudska praksa“ uspostavljena je posebna kontakt-forma putem koje korisnici mogu dati i dodatne prijedloge za daljnje unapređenje pretrage sudske prakse.

Za potrebe advokata koji ostvaruju elektronsku komunikaciju sa Ustavnim sudom razvijen je poseban, jednostavan i intuitivan modul za elektronsku komunikaciju. Osim osnovne funkcije elektronske razmjene dokumenata, modul je i praktična alatka čiji je cilj olakšati rad advokata tako što će sistematizirati primljene i poslate dokumente, pružati njihovu bolju preglednost, te davati mogućnost pretraživanja primljenih i poslatih dokumenata po više kriterija.

Internetska stranica Ustavnog suda izrađena je uz podršku AIRE centra – Program za Zapadni Balkan. Ovim je nastavljena višegodišnja uspješna saradnja sa AIRE centrom, uz čiju je pomoć do sada realiziran veći broj edukacija i seminara, te izdato više publikacija, na čemu Ustavni sud i ovim putem izražava svoju zahvalnost.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.