Rezultati ocjenjivanja pismenog dijela ispita kandidata za radno mjesto lektora - 1.10.2015.

Sarajevo, 1. oktobar 2015. godine

 

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita
 

U vezi s Javnim oglasom broj P-357/15 za popunjavanje radnog mjesta lektor u Jezičkom odjelu u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine obavljeno je 22. septembra 2015. godine testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita.

Komisija za izbor je, u skladu s Odlukom o postupku javnog oglašavanja, te načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na svojoj drugoj sjednici održanoj 1. oktobra 2015. godine ocijenila pismene radove kandidata.

U skladu s članom 21. stav 1. navedene Odluke, kandidat stiče pravo da pristupi usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu ispita najmanje 75.

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita i u skladu s navedenim odredbama Odluke imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra:
Broj bodova:
3448
86,67

Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

 Šifra: Broj bodova:
 3446 50,00
 3447 40,00
 
Usmeni dio stručnog ispita-intervju održat će se 6. oktobra 2015. godine u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ulica Reisa Dž. Čauševića 6/III, sa početkom u 10.00 sati. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test, kao i važeći identifikacijski dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.