Prestanak mandata predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana VI/1. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 99. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uvaženom sudiji, dosadašnjem predsjedniku Ustavnog suda BiH Mati Tadiću, 15. augusta 2022. godine prestaje mandat sudije ovog suda budući da je na taj dan navršio 70 godina života, do kada traje mandat sudija Ustavnog suda BiH.

Uvaženi sudija Mato Tadić je tokom svog mandata u Ustavnom sudu dao izuzetan doprinos u radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.