Predsjednica Galić u radnoj posjeti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić i šefica Kabineta predsjednika Erda Začiragić učestvovale su u radu seminara koji je pod nazivom “Sudski dijalog putem mehanizma savjetodavnih mišljenja u skladu s Protokolom broj 16” organizirao Evropski sud za ljudska prava. Seminar je održan 13. oktobra 2023. godine u Evropskom sudu u Strasbourgu.

Seminar su otvorile Síofra O’Leary, predsjednica Evropskog suda, i Marija Pejčinović Burić, generalni sekretar Vijeća Evrope. Organiziran je u okviru dvije sesije. Prva sesija je bila pod nazivom “Različite perspektive pristupa Protokolu br. 16”, a druga pod nazivom “Konkretne lekcije naučene iz prvog postupka u skladu s Protokolom br. 16.” Cilj seminara je bio da se, pet godina kasnije, ocijeni kako funkcionira mehanizam savjetodavnih mišljenja, da se elaboriraju smjernice koje se daju sudovima te da se planira budućnost Protokola.

Tokom navedene posjete predsjednica Galić susrela se s predsjednicom i sudijama Evropskog suda za ljudska prava, predsjednicima i sudijama drugih evropskih sudova, te s drugim učesnicima s kojima je razmijenila mišljenje o temi seminara i razgovarala o drugim aktuelnim temama.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.