Potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević na međunarodnoj konferenciji u Varšavi

Potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević je na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike Poljske učestvovao na Međunarodnoj konferenciji  o temi „Ljudska prava: evropska perspektiva“, koja je održana 16. i 17. novembra 2023. godine u Varšavi, Poljska.

Održavanje Konferencije je rezultat potrebe za nastavkom prethodno započetih dijaloga između evropskih sudija koji se bave zaštitom ljudskih prava. Nakon svečanog otvaranja, u okviru Konferencije organizirana su tri radna panela: Ljudska prava – njihova nepromjenjivost i njihova dinamika, Pluralizam aksioloških preferencija kao faktor koji određuje kako se ljudska prava shvaćaju i Intenziviranje i integracija mjera za unapređenje zaštite ljudskih prava – prilike i prijetnje.

Potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević je svoj doprinos važnoj temi Konferencije dao obimnim izlaganjem o pitanjima vezanim za aksiološko shvaćanje razumijevanja ljudskih prava naglašavajući, između ostalog, vrijednosti kao što su pravo na život, pravo na jednakost i pravo na pravično suđenje.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.