Organizirano stručno usavršavanje pravnika Ustavnog suda BiH

Pravnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine učestvovali su na dvodnevnom seminaru pod nazivom „Pozitivne obaveze države – efikasna istraga po članovima 2, 3. i 8. Evropske konvencije”.

Stručno usavršavanje pravnika, koje je održano 6. i 7. aprila 2023. godine na Igmanu, organizirao je Ustavni sud Bosne i Hercegovinu uz podršku AIRE centra.

Seminar je otvorila predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić.

Predavači na seminaru su bili Nikolina Katić iz Kancelarije zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava, dr. Krešimir Kamber iz Kancelarije juriskonsulta Evropskog suda za ljudska prava i Franjo Dragičević, viši pravni savjetnik u Uredu registrara Ustavnog suda BiH.

Tokom dva dana seminara pravnici Ustavnog suda su imali priliku više čuti o standardima učinkovite istrage, obavezama istrage policijskog nasilja u konvencijskom pravu te o praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Stručno usavršavanje pravnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine organizirano je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini”, koji provodi AIRE centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Jedan od prioriteta tog projekta je unapređenje usaglašavanja i transparentnosti domaće sudske prakse i njena harmonizacija s dobrom praksom, odlukama Ustavnog suda BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, naročito u oblasti krivičnog pravosuđa.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.