O biblioteci

Biblioteka djeluje u sastavu Odjeljenja za ustavnosudsku praksu Ustavnog suda BiH i smještena je u prostorijama sjedišta Suda. Po svojoj namjeni spada u specijalne biblioteke i namijenjena je isključivo stručnom i naučnoistraživačkom radu uposlenih u Ustavnom sudu BiH. Stručnjacima izvan Suda dostupna je uz najavu. Rad Biblioteke regulisan je u skladu sa Pravilnikom o radu biblioteke.

O biblioteci
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.