О библиотеци

Библиотека дјелује у саставу Одјељења за уставносудску праксу Уставног суда БиХ и смјештена је у просторијама сједишта Суда. По својој намјени спада у специјалне библиотеке и намијењена је искључиво стручном и научноистраживачком раду запослених у Уставном суду БиХ. Стручњацима изван Суда доступна је уз најаву. Рад Библиотеке регулисан је у складу са Правилником о раду Библиотеке.

О библиотеци