Najava XXXII plenarne sjednice sa dnevnim redom

Na temelju člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XXXII. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 26 i 27. maja 2006. godine
s početkom u 9:30 sati
Predlažem sljedeći Dnevni red: I. Usvajanje Zapisnika sa XXXI. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 9. maja 2006. godine Usvajanje Zapisnika sa XXX. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 31. marta 2006. godine I (a) Informacija o zehtjevima za preispitivanje odluka Ustavnog suda BiH II. Razmatranje zahtjeva za ocjenu ustavnosti 1. U 13/05 PODNOSITELJ: Sulejman Tihić, član
Predsjedništva Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za ocjenu saglasnosti člana 8.1. st. 1. i 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – u daljnjem tekstu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 i 52/05) sa članom 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom 2. stav 1. tačka c) i članom 5. stav 1. tačka c) Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije. 2. U 17/05 PODNOSITELJ: Borislav Paravac,
član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za ocjenu ustavnosti odredaba člana 5. st. 2. i 6., člana 7. stav 2., člana 46. stav 3., člana 49. stav 3. i člana 51. st. 2, 4. i 5. Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 35/04-u daljnjem tekstu: predmetni zakon) sa odredbama čl. III/5.b) i II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju 3. U 19/05 PODNOSITELJ: Borislav Paravac,
član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republike Srpske 4. U 6/06 PODNOSITELJ: Zahtjev Sulejmana Tihića, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ive Mire Jovića, Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim ustanovama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 90/05): Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04) 5. U 8/05 PODNOSITELJ: Goran Milojević, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: Zahtjev za ocjenu ustavnosti općih akata kako slijedi: ▪ Odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 1/02 i 10/02); ▪ Pravilnik o aktivnostima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika vezanim za međunarodnu saradnju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 29/02); ▪ Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 4/03 i 33/03); ▪ Kriteriji za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 33/02 i 15/03) i ▪ Odluka o privremenoj listi nacionalnih spomenika („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 33/02 i 37/04 6. U 11/05 PODNOSITELJ: Općinski sud u Zenici Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za ocjenu saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 35/03, 37/03, 56/03 i 78/04). 7. U 8/06 PODNOSITELJ: Svetozar Ivetić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za ocjenu ustavnosti Pravilnika o radu koji se odnosi na diciplinsku i materijalnu odgovornost Raiffeisen Banke d.d. Bosna i Hercegovina. 8. U 9/06 PODNOSITELJ: Udruženje za zaštitu ljudskih prava i sloboda «Sloga» Doboj Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Zahtjev za ocjenu ustavnosti Uredbe o načinu obračuna zatezne kamete prema postojećim zakonskim propisima («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 1/04). III. Razmatranje apelacija 9. AP 1111/05 PODNOSITELJ:Općine Grude i dr. Spojene apelacije br. AP-1111/05, AP-1112/05, AP-1113/05, AP-1127/05, AP-1128/05, AP-1129/05 i AP-1146/05 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-154/04 od 8. 3. 2005. godine; ▪ Rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Tt-972/04 od 1. 12. 2004. godine. 10. AP 952/05 PODNOSITELJ: Demokratska Narodna Zajednica BiH Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Iž-09/05 od 9. 2. 2005. godine; ▪ Odluka Izbornog vijeća za prigovore i žalbe, broj 02-50-4434/04 od 11. 10. 2004. godine. 11. AP 702/05 PODNOSITELJ: Vlastimir Pušara Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-423/04 od 8. 12. 2004. g.; ▪ Presuda Kantonalnog suda, broj K-127/02 od 29. 6. 2004. g. 12. AP 901/05 PODNOSITELJ: Amir i Enisa Stanković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-160/03 od 18. 1. 2005. godine 13. AP 261/05 PODNOSITELJ: Sadeta Livadić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne u Hercegovine, broj GŽ-597/04 od 28. 12. 2004. godine. 14. U 49/03 PODNOSITELJ: Dijana Tica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-198/00 od 19. 3.2002. godine 15. AP 148/05 PODNOSITELJ: Alma Kotlo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-148/04 od 29. 11. 2004. g. IV. Razmatranje rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 16. AP 129/04 ▪ Rješenje kojim se utvrđuje se da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nisu u potpunitosti izvršili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 129/04 od 27. 5. 2005. g. 17. AP 228/04 ▪ Rješenje kojim Utvrđuje se da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nisu u potpunosti izvršili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 228/04 od 13. jula 2005. g. 18. AP 602/04 ▪ Utvrđuje se da Općina Široki Brijeg nije izvršila odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 602/04 od 13. 10. 2005. g. V. Donošenje Odluke o proceduri stvaranja obveza i unosa podataka u informacijski sustav financijskog upravljanja VI. Donošenje Odluke o blagajničkom maksimumu VII. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu, unutarnjoj organizaciji rada i uredskom poslovanju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine VIII. Odluka o nabavci sistema za automatsku evidenciju prisustva na poslu IX. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine iz reda sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje biraju zakonodavna tijela entiteta prema članku VI/1.(a) Ustava Bosne i Hercegovine, za razdoblje srpanj – prosinac 2006. godine X. Izbor predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine XI. Izbor dopredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.