Najava 66. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 66. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 12. juni 2008. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 65. sjednice Vijeća od pet sudija održane 13. maja 2008. godine II. MEMORANDUMI POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE 1. AP 324/07 MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 324/07 OD 16. JULA 2007. GODINE 2. AP 1935/06 MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 1935/06 OD 16. JULA 2007. GODINE 3. AP 3429/06 MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 3429/06 OD 9. MAJA 2007. GODINE III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 4. AP 566/08 PODNOSITELJICA: Aida Selmanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-KŽ-08-000 002 od 4. januara 2008. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-KV-07-001 913 (065-0-KPS-07-000 968) od 28. decembra 2007. godine. 5. AP 844/06 PODNOSITELJ: Milivoje Gavrić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-28/04 od 13. januara 2006. godine. 6. AP 1362/06 PODNOSITELJ: Husein Muratović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-2/05 od 10. marta 2006. godine; • presuda Apelacionog suda, broj Gž-489/04 od 1. decembra 2004. godine; • presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-274/02-I od 15. juna 2004. godine. 7. AP 1669/06 PODNOSITELJ: Tane Gašanović Pobijani akti/predmet apelacije: • zbog nedonošenja odluke u «razumnom roku» o tužbi u upravnom sporu pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) u predmetu broj U-2998/03. 8. AP 1761/06 PODNOSITELJI: Milovan i Panto Dabić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-985/04 od 31. januara 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-380/03 od 9. septembra 2004. godine; • presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-604/02-II od 6. marta 2003. godine. 9. AP 1846/06 PODNOSITELJ:Tržnica» a.d. Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-1335/04 od 31. marta 2006. godine. 10. AP 2483/06 PODNOSITELJ: Mitar Avram Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Gž-06-000-314 od 20. juna 2006. godine. 11. AP 1647/06 PODNOSITELJICA: Snežana Kuzman Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-06-000 129 od 19. aprila 2006. godine. 12. AP 1258/06 PODNOSITELJ: «Hemoprodukt» Hemijska industrija Doboj Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-569/05 od 1. marta 2006 godine. 13. AP 1947/06 PODNOSITELJ: Jozo Knezović Pobijani akti/predmet apelacije: • zbog neprovođenja izvršenja dopuštenog rješenjem Općinskog suda u Ljubuškom, broj I-73/05 od 18. januara 2006. godine. 14. AP 1513/06 PODNOSITELJ: «Pres-Sing» d.o.o. Sarajevo i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0Gž-06-000004 9. marta 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj P.16/05 od 9. novembra 2005. godine. V. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: ODLUKE O DOPUSTIVOSTI 15. AP 778/08 PODNOSITELJ: «Borak» d.o.o Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-07-001084 od 27. decembra 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj 008-0-Pž-07-000014 od 6. marta 2007. godine. 16. AP 3064/06 PODNOSITELJ: Ešref Resulbegović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 015 od 11. septembra 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-598/01 od 28. oktobra 2005. godine. 17. AP 1739/06 PODNOSITELJICA: Biserka Mehić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000900 od 8. marta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1748/03 od 16. decembra 2005. godine; • presuda Općinskog suda II Sarajevo, broj P-1794/02 od 5. juna 2003. godine. 18. AP 811/08 PODNOSITELJI: Milan Ristanić i Angelina Todorović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Rev-07-000014 od 15. januara 2008. godine; • presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gž-06-000406 od 27. februara 2007. godine; • presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-543/03-I od 28. juna 2006. godine. 19. AP 1270/08 PODNOSITELJ: Šemsudin Husić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kžk-07-000019 od 11. februara 2008. godine. 20. AP 1865/06 PODNOSITELJ: Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-381/04 od 18. oktobra 2005. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj PS-4/99 od 13. marta 2002. godine. 21. AP 1894/06 PODNOSITELJ: Vehbija Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1096/05 od 8. juna 2006. godine. 22. AP 2321/06 PODNOSITELJ: Mirsad Keranović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Kž-06-000058 od 14. juna 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Cazinu, broj K-63/05 od 21. oktobra 2005. godine. 23. AP 1071/06 PODNOSITELJ: Fahrija Hadžović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1194/05 od 27. januara 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-3037/04 od 4. maja 2005. godine. 24. AP 1813/06 PODNOSITELJ: Sejad Ćatić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj I-771/03 od 12. septembra 2003. godine. 25. AP 2399/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-564/05 od 23. maja 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1087/04 od 16. februara 2005. godine; • presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-54/02 od 15. juna 2004. godine. 26. AP 1118/08 PODNOSITELJ: R.M. Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka o odbijanju prigovora imuniteta u predmetu Okružnog suda Banjaluka, broj 011-0-K-08-000 003-P od 3. aprila 2008. godine; • potvrda optužnice Okružnog tužilaštva Banjaluka, broj KT-ST-5/06 od 15. januara 2008. godine. 27. AP 2695/06 PODNOSITELJI: Nurudin Jonić i Smail Buzaljko Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1269/05 od 13. jula 2006. godine. 28. AP 1166/06 PODNOSITELJI: Mirjana Predragović i Osnovna škola „Aleksa Šantić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-166/04 od 9. februara 2006. godine. 29. AP 1481/06 PODNOSITELJ: Ibrahim Ljubović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hecegovine, broj Rev-457/05 od 17. februara 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-900/04 od 17. februara 2005. godine. 30. AP 1655/06 PODNOSITELJ: Almir Granulo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-495/05 od 16. marta 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-83/04 od 30. juna 2005. godine. 31. AP 1702/06 PODNOSITELJ: Žarko Matović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-173/05 od 18. maja 2006. godine. 32. AP 1944/06 PODNOSITELJ: Mitar Malinović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-317/05 od 23. maja 2006. godine; • presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-100/04 od 18. februara 2005. godine; • presuda Osnovnog suda u Doboju, broj Rs3/03 od 5. januara 2004. godine. 33. AP 2000/06 PODNOSITELJ: Sejfo Cerovac Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-187/05 od 23. marta 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1200/03 od 22. septembra 2004. 34. AP 2907/06 PODNOSITELJ: Elmir Kanjić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpke, broj 118-0-Kž-06-000 121 od 31. jula 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-KVL-06-000 001 od 28. marta 2006. godine. 35. AP 1618/06 PODNOSITELJ: Ilija Gnjato Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000109 od 14. marta 2006. godine; • pesuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-277/04 od 29. decembra 2005. godine. 36. AP 1219/08 PODNOSITELJ: Uzeir Zaimović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda Zenica, broj 004-0-Gž-07-000 717 od 8. aprila 2008. godine; • presuda Općinskog suda Visoko, broj P-973/05 od 4. augusta 2006. godine. 37. AP 1830/06 PODNOSITELJ: Nedžad Alagić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000118 od 25. aprila 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-118/04 od 16. decembra 2005. godine. 38. AP 2825/06 PODNOSITELJ: Asmir Kurtović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 412 od 2. augusta 2006. godine; • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj Gž-225/05 od 13. februara 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Prijedoru, broj P-384/04 od 5. januara 2005. godine. 39. AP 1468/06 PODNOSITELJ: Tarik Kožo Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-1338/05 od 13. marta 2006. godine; • rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-7996/05 od 28. aprila 2005. godine; • rješenje Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23/01-372-2318/99 od 11. januara 2005. godine. 40. AP 1578/07 PODNOSITELJICA: Sabira Brkić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-07-000679 od 26. aprila 2007. godine. 41. AP 1741/06 PODNOSITELJ: Jovo Karišik Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-216/05 od 7. marta 2006. godine. 42. AP 1823/06 PODNOSITELJ: Safet Aličić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj U-749/05 od 17. aprila 2006. godine; • rješenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Sarajevo, broj UP-II-04/1-41-2860/05 od 17. avgusta 2005. godine; • rješenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Zenica, broj 08-41-6112/04 od 31. januara 2005. godine. 43. AP 1765/06 PODNOSITELJI: Alija Beganović i Sulejman Beganović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj: 004-0-Gž-06-000-228 od 19. aprila 2006. godine. 44. AP 1854/06 PODNOSITELJ: Aleksandar Ristić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Ž-166/05 od 15. maja 2006. godine. 45. AP 2014/06 PODNOSITELJI: Miroslav Saničanin i Mira Džinić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-121/04 od 18. maja 2006. godine. 46. AP 2434/06 PODNOSITELJ: Stevo Malić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-794/05 od 6. jula 2006. godine. 47. AP 2540/06 PODNOSITELJ: Hermina Stojanović - Burda Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-610/04 od 21. juna 2006. godine. VI. ODLUKE O DOPUSTIVOSTI – ODJEL ZA DOPUSTIVOST 48. AP 81/07 PODNOSITELJ: Osman Aličić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • Presude Kantonalnog suda u Tuzli broj 003-0-Gž-06-000 333 od 24. oktobra 2006. godine. 49. AP 251/08 PODNOSITELJ: A.R.Z. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Gž-07-002 614 od 30. oktobra 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-P-07-005 407 od 21. septembra 2007. godine. 50. AP 263/07 PODNOSITELJ: Mile Jokić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000411 od 31. oktobra 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda Bihać, broj Gž-843/03 od 9. juna 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Ključu, broj P-102/02 od 6. juna 2003. godine. 51. AP 447/07 PODNOSITELJ: D.D. \"10. Oktobar\" Sanski Most Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-641/05 od 27. novembra 2006. godine; • rješenje Federalnog ministarstva finansija Sarajevo, broj 07-15-1135/05 od 6. marta 2006. godine; • rješenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine–Kantonalni ured Bihać, broj 10-1/01-15-2-527-3/05 od 14. septembra 2005. godine. 52. AP 492/07 PODNOSITELJI: Adis i Aida Mušanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Komisije za implementaciju člana 152. Zakona o radu Ministarstva rada i boračko –invalidske zaštite Republike Srpske broj 05/5-173-2893/01/R.K. od 14. septembra 2006. godine. • rješenje Komisije za implementaciju člana 152. Zakona o radu Ministarstva rada i boračko –invalidske zaštite Republike Srpske broj 05/5-173-2892/R.K. od 10. oktobra 2006. godine. 53. AP 506/07 PODNOSITELJ: Muhamed Sarajlić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-1182/05 od 7. novembra 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Zenici broj Gž-854/05 od 3. augusta 2005. godine. 54. AP 531/08 PODNOSITELJ: Vahid Jusić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-07-000 177 od 4. decembra 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj Gž. 240/05 od 24. avgusta 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj P. 1223/02 od 17. novembra 2004. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj Gž. 91/03 od 23. oktobra 2003. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj P. 1223/02 od 11. septembra 2002. godine. 55. AP 554/07 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-001377 od 29. novembra 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-I-06-000 967 od 9. augusta 2006. godine. 56. AP 586/07 PODNOSITELJ: Cvijetin Blagojević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka, broj 04-474-82/06 od 12. januara 2007. godine; • rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područne jedinice Doboj, broj 20-474-4/06 od 13. septembra 2006. godine. 57. AP 593/07 PODNOSITELJ: Okružno tužilaštvo Trebinje Pobijani akti/predmet apelacije: • presude Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-KžK-06-000 006 od 23. novembra 2006. godine. 58. АP 594/08 PODNOSITELJ: DOO «Sigma co» Prijedor Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpska broj У-796/04 оd 23. јanuara 2008. године; • rješenje Republičke uprave carina Republike Srpske 02/1-2 број УП/II-103/04 оd 21. maja 2004. godine; rješenje carinarnice Novi Grad broj 03/1-broj-483-УП-74/7 оd 17. marta 2004. godine. 59. AP 600/07 PODNOSITELJ: Josip Šimunović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000583 od 18. decembra 2006. godine, • rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 006-0-Kv-06-000 053 od 11. oktobra 2006. godine. 60. AP 606/07 PODNOSITELJICA: Amra Medić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Ž-06-000 541 od 29. novembra 2006. godine; • rješenje Osnovnog suda u Kotor Varoši, broj RS-322/04 od 31. maja 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Ž-06-000 541 od 29. novembra 2006. godine; • rješenje Osnovnog suda u Kotor Varoši, broj RS-322/04 od 31. maja 2006. godine. 61. AP 624/07 PODNOSITELJ: Ljubo Zovko Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-06-000 362 od 26. decembra 2006. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Širokom Brijegu broj Gž. 331/05 od 10. oktobra 2005. godine; • rješenje Općinskog suda u Ljubuškom broj P. 28/01 od 11. jula 2005. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Širokom Brijegu broj Gž. 486/04 od 24. februara 2005. godine; • rješenje Općinskog suda u Ljubuškom broj P. 28/01 od 15. novembra 2004. godine; • presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu broj Gž. 258/03 od 5. decembra 2003. godine, • presuda Općinskog suda u Ljubuškom broj P. 28/01 od 17. marta 2003. godine. 62. AP 639/07 PODNOSITELJ: Miroslav Ružojčić Pobijani akti/predmet apelacije: • zaključak o prodaji nekretnina izvršenika putem javnog nadmetanja Osnovnog suda u Doboju, broj Ip-53/04 od 29. januara 2007. godine. 63. AP 642/07 PODNOSITELJ: Stojan Kršić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Ž-06-000 403 od 16. januara 2007. godine. 64. AP 675/08 PODNOSITELJ: ZZ «Vakufljanka» Bijeljina Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Pž-07-000 236 od 26. decembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Bijeljini, broj 080-0-Ps-07-000 046 od 25. juna 2007. godine. 65. AP 678/07 PODNOSITELJICA: Mira Janjetović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-06-000 804 od 19. decembra 2006. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj Ž-39/04 od 13. aprila 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Prijedoru broj RS-5/03 od 14. novembra 2003. godine. 66. AP 736/07 PODNOSITELJICA: Mihreta Bajrić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000259 od 12. decembra 2006. godine. 67. AP 754/07 PODNOSITELJICA: Mileva Savić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 006-0-Gž-06-000 786 od 24. januara 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Bugojnu-Odjeljenje u Jajcu, broj R-26/05 od 10. oktobra 2006. godine. 68. AP 760/07 PODNOSITELJ: Uroš Jojić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj 010-0-GŽ-06-000-351 od 28. decembra 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda u Drvaru, broj P-21/05-D od 19. aprila 2006. godine. 69. AP 761/07 PODNOSITELJ: Simana Bošković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-410/02 od 30. novembra 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-44/01 od 28. juna 2002. godine; • rješenje Ministarstva urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Tuzla, broj 12-06/23-1142/00 od 5. decembra 2000. godine; • rješenje Službe za stambeno-komunalne i urbanističke poslove Općine Živinice, broj 03/4-23-2408 od 19. maja 2000. godine. 70. AP 796/07 PODNOSITELJICA: Jela Pavleka Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-001 066 od 9. februara 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-994/05 od 9. juna 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-1206/03 od 5. maja 2005. godine. 71. AP 798/08 PODNOSITELJ: Savo Ratković Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Ž-07-000 542 od 26. novembra 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda u Gradišci, broj 072-P-07-000071 od 16. augusta 2007. godine. 72. AP 813/07 PODNOSITELJ: B.P, P.B, B.T. i M.B. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 926 od 9. februara 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Gž-06-000 592 od 30. maja 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj Rs-64/99 od 13. decembra 2004. godine. 73. AP 833/07 PODNOSITELJ: Mirsad Delalić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Herecgovine, broj 070-0-Rev-06-000126 od 28. decembra 2006. godine, • presuda Kantonalnog suda novi Travnik, broj Gž-749/04 od 31. oktobra 2005. godine. 74. AP 835/08 PODNOSITELJ: Anto Lamešić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gž-07-000212 od 11. februara 2008. godine; • presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 096-0-P-06-000150 od 6. marta 2007. godine. 75. AP 840/07 PODNOSITELJ: Miroslav Đukić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Gž-06-001561 od 20. decembra 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Bosnanskoj Krupi, broj I-1165/05 od 4. maja 2006. godine, 76. AP 851/08 PODNOSITELJ: H.A. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona broj 12-06/1-23-925/98 11021/00 od 26. jula 2005. godine; • zaključak Službe za stambene poslove Općine Tuzla broj 05-02/5-23-466 od 31. januara 2005. godine 77. AP 919/07 PODNOSITELJ: «Trgoinex» d.o.o. Živinice Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda tuzla, broj U-402/05 od 9. februara 2007. godine. 78. AP 921/08 PODNOSITELJ: Enes Čizmić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-07-000 013 od 8. januara 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Bihaću broj 001-0-Gž-06-000 194 od 9. novembra 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Bihaću broj Pr-100/00 od 9. decembra 2005. godine. 79. AP 950/08 PODNOSITELJICA: Stoja Milidrag Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-07-000 439 od 27. februara 2008. godine; • rješenje Osnovnog suda u Foči, broj 094-0-P-07-000034 od 19. jula 2007. godine 80. AP 954/08 PODNOSITELJI: Vasilija Jurdanović, Bojan Jurdanović i Branimir Jurdanović Pobijani akti/predmet apelacije: • zaključak Općinskog suda u Sarajevu, broj I-2811/01 od 13. februara 2006. godine; • rješenje Općinskog suda I u Sarajevu, broj I-2811/01 od 3. aprila 2001. godine; • presuda Općinskog suda I u Sarajevu, broj P-1314/97 od 21. septembra 2000. godine; • rješenje Općinskog suda I u Sarajevu, broj P-1314/97 od 6. decembra 1997. godine. 81. AP 960/07 PODNOSITELJ: JP «KOSMOS» Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1432/05 od 26. decembra 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-572/05 od 6. oktobra 2005. godine; • presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-526/99-II od 13. decembra 2004. godine; • dopunska presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-526/99-II od 7. februara 2005. godine; • rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj P-526/99-II od 7. februara 2005. godine. 82. AP 970/07 PODNOSITELJ: Mato Brzica Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj 008-0-Gž-07-000 027 od 19. januara 2007. godine. 83. AP 1008/07 PODNOSITELJICA: Suvada Bajramović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000655 od 18. jnauara 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda Zenica, broj Gž-1077/05 od 13. februara 2006. godine. 84. AP 1031/08 PODNOSITELJ: Gojko Aničić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Uvl-06-000 003 od 26. septembra 2007. godine. 85. AP 1088/07 PODNOSITELJ: Nail Demirović Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka o prihvatljivosti i meritumu Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/02/8269 od 20. decembra 2006. godine, u predmetu broj CH/03/13047; • odluka o prihvatljivosti i meritumu Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/02/8269 od 20. decembra 2006. godine, u predmetu broj CH/03/13047. 86. AP 1092/06 PODNOSITELJ: Ismet Murić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog neodlučivanja Komisije za implementaciju člana 143. Zakona o radu Unsko-sanskog kantona i Federalne komisije za implementaciju člana 143. Zakona o radu o njegovoj žalbi podnesenoj radi ostvarivanja prava iz člana 143. Zakona o radu. 87. AP 1106/07 PODNOSITELJ: MM Agency d.o.o. Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, broj U-22/07 od 15. februara 2007. godine. 88. AP 1141/07 PODNOSITELJ: J.M. Pobijani akti/predmet apelacije: • akt Tužilaštva Bosne i Hercegovine, broj A-90/07 od 19. februara 2007. godine. 89. AP 1143/07 PODNOSITELJ: Hercegovačko-neretvanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000441 od 20. marta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-1020/04 od 15. decembra 2004. godine; • presuda Općinskog suda Mostar, broj P-359/04 od 28. septembra 2004. godine i rješenja Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-442/05 od 12. maja 2005. godine. 90. AP 1167/08 PODNOSITELJ: Miloš Konatar Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj Gž-2977/05 od 4. januara 2008. godine; • presuda Općinskog suda u Sarajevu broj P-1441/02 od 13. juna 2005. godine. 91. AP 1239/07 PODNOSITELJICA: Advija Buzar Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-06-000342 od 16. januara 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj Gž-840/03 od 24. novembra 2005. godine; • presuda Općinskog suda I u Sarajevu broj P-773/00 od 7. novembra 2002. godine. 92. AP 1247/07 PODNOSITELJ: Dževad Memić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-06-000495 od 13. marta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj Gž-2303/05 od 21. decembra 2005. godine. 93. AP 1253/08 PODNOSITELJ: „KTK Visoko“ d.d. Visoko Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Zenici broj 004-0-Pž-07-000 192 od 15. februara 2008. godine; • rješenje Općinskog suda u Visokom broj IP-395/05 od 1. decembra 2006. godine i broj IP-395/05 od 1. oktobra 2006. godine; • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Gž-106/05 od 16. avgusta 2005. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Zenici broj R-I-93/04 od 11. marta 2005. godine; • presuda Trgovinskog suda u Parizu broj RG 2001059982 od 5. decembra 2001. godine. 94. AP 1254/07 PODNOSITELJ: G.V. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-U-06-000 089 od 29. decembra 2006. godine. 95. AP 1325/08 PODNOSITELJ: Suad Glavinić Pobijani akti/predmet apelacije: • dopis Suda Bosne i Hercegovine, broj X-KRN-07/477 od 19. marta 2008. godine. 96. AP 1363/08 PODNOSITELJI: Muhamed Ali Gaši i Mirso Krasnić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Kž-08-000 178 od 16. aprila 2008. godine, • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Kv-08-000 011 od 8. aprila 2008. godine; • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Kž-08-000 087 od 25. februara 2008. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj 009-0-Kv-08-000 043 od 14. februara 2008. godine. 97. AP 1386/07 PODNOSITELJICA: Gordana Ivanović Pobijani akti/predmet apelacije: • obavještenje Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, broj Kta.1013/06 od 27. febraura 2007. godine i broj Kta.1013/06 od 4. aprila 2007. godine. 98. AP 1405/07 PODNOSITELJ: Ilija Drpa Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 357 od 22. septembra 2006. godine. 99. AP 1442/07 PODNOSITELJ: Kasim Velić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-935/04 od 15. marta 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Bijeljini, broj P-409/04 od 8. oktobra 2004. godine. 100. AP 1478/06 PODNOSITELJICA: Vojislavka Runić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 670 od 9. oktobra 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Ž-163/04 od 29. marta 2006. godine; • rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj RS-479/00 od 6. februara 2004. godine. 101. AP 1503/07 PODNOSITELJ: N.M. Pobijani akti/predmet apelacije: • obavijest o neprovođenju istrage Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, broj KTA-P-127/06 od 31. januara 2007. godine. 102. AP 1542/06 PODNOSITELJ: Fahrudin Čehić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-2615/02 od 9. marta 2006. godine. 103. AP 1735/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton – Ministarstvo pravde – Općinski sud za prekršaje Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Pž-201/05 od 27. marta 2006. godine. 104. AP 1766/07 PODNOSITELJ: Danijel Marinić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Mostaru broj K-1/99 od 9. novembra 1999. godine. 105. AP 1883/07 PODNOSITELJICA: Hidajeta Fedešin Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000505 od 6. marta 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1594/2004 od 12. aprila 2005. godine; • rješenje Općinskog suda u Zenici, broj R-242/02 od 10. juna 2004. godine. 106. AP 1886/07 PODNOSITELJICA: Jasminka Berbić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000298 od 3. aprila 2007. godine. 107. AP 1887/07 PODNOSITELJI: Muhamed Smajiš, Maida Smajiš, Mehmed Smajiš i Saida Tabaković Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1401/05 od 21. novembra 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1359/05 od 1. jula 2005. godine; • presuda Općinskog suda I u Sarajevu, broj P-1886/2000 od 6. augusta 2001. godine. 108. AP 1950/07 PODNOSITELJ: M.D. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Odžaku broj 002-0-Pžp-07-000 070 od 22. maja 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Orašju broj 025-0-Kv-06-000 013 od 20. marta 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Odžaku broj 002-0-Pžp-06-000 041 od 25. aprila 2006. godine; • rješenje Općinskog suda za prekršaje u Orašju broj P-II-1742/05 od 5. oktobra 2005. godine. 109. AP 1986/07 PODNOSITELJ: «NCO» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pž-149/05 od 6. juna 2006. godine, i rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj Ps-114/03 od 3. decembra 2004. godine • rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Uvl-07-000006 od 9. maja 2007. godine. 110. AP 2143/07 PODNOSITELJ: Momčilo Ateljević Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog osude Federacije Bosne i Hercegovine i naknade štete. 111. AP 2203/07 PODNOSITELJ: Borislav Luketa Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Trebinju broj 015-0-Gž-07-000 209 od 20. juna 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda u Trebinju, Odjeljenje u Nevesinju broj I.39/04 od 15. februara 2007. godine. 112. AP 2252/07 PODNOSITELJICA: Jovanka Benco i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-1321/04 od 12. juna 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj P-1595/01 od 2. marta 2004. godine. 113. AP 2263/07 PODNOSITELJICA: Vera Jovanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 085 od 15. juna 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Gž-06-000 172 od 15. novembra 2006. godine. 114. AP 2265/07 PODNOSITELJ: «Euro-Trade Co» d.o.o. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-PŽ-06-000468 od 26. marta 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-Ip-06-000705 od 23. juna 2006. godine i od 19. maja 2006. godine. 115. AP 2305/07 PODNOSITELJ: Refik Đogić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog dužine trajanja krivičnog postupka pred Općinskim sudom u Cazinu u predmetu, broj K: 228/03 protiv S.D. 116. AP 2351/07 PODNOSITELJ: Milan Kalkan Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, broj R-522-2374-1/1-01-621/04 od 22. juna 2007. godine i od 7. aprila 2006. godine. 117. AP 2477/06 PODNOSITELJI: Stipe Mostarac i Ljuba Mostarac Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Livnu broj 010-0-Gž-06-000-094 od 5. maja 2006. godine i rješenja Općinskog suda u Livnu broj R-131/04 od 19. januara 2006. godine. 118. AP 2497/07 PODNOSITELJ: Boško Đekić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 168 od 30. marta 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Gž-1966/05 od 26. oktobra 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Novom Gradu, broj P-69/04 od 28. jula 2005. godine. 119. AP 2515/07 PODNOSITELJI: S. M, M. K. i V. H. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Ž-07 000 182 od 9. jula 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda u Banjaluci, broj RS-2067/03 od 9. februara 2007. godine. 120. AP 2631/07 PODNOSITELJICA: Šida Hadžidedić Pobijani akti/predmet apelacije: • zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske broj 18.05/2-P 494/07 od 10. avgusta 2007. godine. 121. AP 2755/07 PODNOSITELJ: Mladen Račanović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 643 od 28. augusta 2007. godine; • rješenje Okružnog suda Bijeljina, broj 012-0-Gž-07-000 133 od 27. marta 2007. godine. 122. AP 2779/07 PODNOSITELJ: Boro Knežević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 523 od 3. augusta 2007. godine; • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-Ž-06-000 683 od 12. marta 2007. godine. 123. AP 2858/07 PODNOSITELJ: Anđelko Marinković Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 667 od 7. septembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-Ž-07-000 197 od 2. aprila 2007. godine. 124. AP 2966/07 PODNOSITELJ: Enver Šutković Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Osnovnog suda u Bijeljini broj 080-0-K-07-000 235 od 19. oktobra 2007. godine. 125. AP 3045/07 PODNOSITELJICA: Zora Majkić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 386 od 18. maja 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Ž-000 245 od 21. decembra 2006. godine; • rješenje Osnovnog suda u Gradišci, broj Rs-52/2005 od 23. novembra 2005. godine. 126. AP 3346/06 PODNOSITELJ: Fadil Haseljić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Općinskog suda Travnik, broj P.1166/04 od 13. novembra 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj Gž-835/05 od 6. jula 2006. godine. 127. AP 830/07 PODNOSITELJ: Petar Gagović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda Trebinje, broj 015-0-GŽ-06-000 302 od 12. februara 2007. godine. 128. AP 879/07 PODNOSITELJ: Milan Mikić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-118-0-Rev-06-001 048 od 2. februara 2007. godine; • rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Ž-338/05 od 13. jula 2006. godine. 129. AP 904/08 PODNOSITELJI: Mirsad i Sadeta Salkanović Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000152 od 27. decembra 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P. 320/04 od 2. novembra 2005. godine. 130. AP 1099/08 PODNOSITELJICA: Nada Popić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-U-07-000 942 od 28. februara 2008. godine; • rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske broj 16-364-626/05 od 21. avgusta 2007. godine. 131. AP 1119/07 PODNOSITELJ: Ejub Jukanović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž.46/05 od 28. oktobra 2005. godine; • presuda Općinskog suda u Kalesiji, broj K-61/04 od 10. decembra 2004. godine. 132. AP 1184/07 PODNOSITELJ: Mehmed Tabaković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-U-06-000 152 od 27. februara 2007. godine; • rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-534-1033/06 od 9. oktobra 2006. godine; • rješenje Odjeljenja za opštu upravu Opštine Šamac, broj 04-534-12/06 od 10. februara 2006. godine. 133. AP 1204/07 PODNOSITELJ: M.T. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-2376/02 od 20. jula 2005. godine. 134. AP 1241/08 PODNOSITELJ: Dušan Vidović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-07-000 445 od 14. februara 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 009-0-Gž-06-000 017 od 27. decembra 2006. godine, • presuda Općinskog suda u Sarajevu broj Pr-83/03 od 18. novembra 2004. godine. 135. AP 1249/08 PODNOSITELJ: Opština Drvar Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Livnu broj 010-0-Pž-07-000-035 od 8. januara 2008. godine. 136. AP 1329/06 PODNOSITELJ: Mate Rogušić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Livnu, broj 010-0-GŽ-06-000-093 od 12. aprila 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Livnu, broj R-76/04 od 19. januara 2006. godine. 137. AP 1384/07 PODNOSITELJ: Marko Tomšić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gž-07-000092 od 1. marta 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Dn-2183/02 od 27. decembra 2002. godine; • ugovor o pravu građenja, finansiranju, projektovanju i upravljanju „Tržnicom Arizona“, broj 0-01-014-2558/01 od 21. decembra 2001.godine, koji su zaključili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i preduzeće „Italproject“ d.o.o.; • odluke o usvajanju regulacionog plana „Arizona market“ u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 0-02-022-136/02 od 7. juna 2002. godine; • plan aktivnosti za implementaciju Ugovora Brčko Distrikt-Italproject (Tržnica Arizona), od 18. juna 2002. godine; • rješenje Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 06-475-1534/02 od 19. i 23. jula 2002.godine. 138. AP 1387/08 PODNOSITELJ: DOO «Kamenolom Jakić» Vitez Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 06 0 U 000339 07 Uvl od 7. marta 2008. godine; • presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 006-0-U-06-000 261 od 12. septembra 2007. godine, • rješenje Povjerenstva za drugostupanjsko upravno rješavanje Srednjobosanskog kantona broj 04-18-2/06 od 31. jula 2006. godine. 139. AP 1435/06 PODNOSITELJ: Privredna komora Republike Srpske Pobijani akti/predmet apelacije: • odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj U-28/03 od 27. februara 2006. godine. 140. AP 1479/07 PODNOSITELJ: Mirko Plavšić Pobijani akti/predmet apelacije: • naknada materijalne štete za pokretnu i nepokretnu imovinu, naknade nematerijalne štete i isplate naknada po osnovu prava iz radnog odnosa. 141. AP 1522/07 PODNOSITELJ: Juso Begić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Gž-07-000399 od 16. marta 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Cazinu, broj P-199/04 od 5. februara 2007. godine. 142. AP 1753/06 PODNOSITELJICA: Sabaheta Beganović Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi upisa prava nužnog nasljednog dijela, a na osnovu Presude Općinskog suda u Visokom, broj P-82/90 od 19. maja 2006. godine. 143. AP 1777/06 PODNOSITELJ: Mirzet Mahmutagić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, broj 05-1/3-04-4-12/06 od 11. aprila 2006. godine; • rješenje Policijske stanice Cazin, broj 05-5/01-04-2-75/05 od 16. februara 2006. godine. 144. AP 1958/06 PODNOSITELJ: Vehid Džananović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kvl.z-45/02 od 27. aprila 2006. godine i broj Kž-442/05 od 1. februara 2006. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Kv-108/05 od 22. jula 2005. godine. 145. AP 1978/07 PODNOSITELJ: MPA \"Posavina promet\" d.o.o. iz Odžaka Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Odžaku, broj 002-0-Gž-07-000 053 od 26. aprila 2007. godine i broj 002-0-Gž-06-000 185 od 20. decembra 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Orašju, broj 025-0-I-06-000 002 od 28. novembra 2006. godine i broj 025-0-I-06-000002 od 22. februara 2007. godine. 146. AP 2026/07 PODNOSITELJ: «Rasko» d.o.o Bugojno Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 006-0-U-06-000 131 od 7. maja 2007. godine; • rješenje Federalnog ministarstva finansija Sarajevo, broj 07-15-1229/05 od 18. januara 2006. godine; • rješenje Poreske uprave Kantonalnog ureda Novi Travnik, broj 10-6/03-15-4486/05 od 5. jula 2005. godine; • rješenje inspektora Kantonalnog poreskog ureda Novi Travnik, broj 10-6/01-15-1-92-2-1/05 od 31. maja 2005. godine. 147. АP 43/08 PODNOSITELJ: DOO«Sigma Co» Prijedor Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj U-1105/04 оd 12. decembra 2007. godine; • rješenje Republičke uprave carina Republike Srpske 02/1-2 broj Up/p-188/04 оd 31. avgusta2004. године; • rješenje Carninarnice Novi Grad 03/1-broj-483-УП-259/7 оd 15. juna 2004. godine. 148. AP 49/08 PODNOSITELJ: Ćamil Talović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Bijeljini broj 012-0-Gž-07-000 550 od 19. septembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Zvorniku broj P-349/04 od 30. maja 2007. godine. 149. AP 141/08 PODNOSITELJ: „Famok“ AD Fabrike metalne opreme Kostajnica Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Ž-05-000 547 od 12. oktobra 2007. godine. 150. AP 219/08 PODNOSITELJ: Milenko Kobas Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-Ž-06-000 444 od 13. novembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Prijedoru broj RS-20/05 od 24. aprila 2006. godine. 151. AP 245/08 PODNOSITELJ: Šuma Republike Srpske AD Sokolac-Centar za gazdovanje kršom Trebinje Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Trebinju broj 015-0-Pž-07-000 034 od 22. novembra 2007. godine. 152. AP 252/08 PODNOSITELJ: Jasmin Dlakić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001 444 od 13. novembra 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Visokom, broj P-466/03 od 30. marta 2006. godine. 153. AP 280/08 PODNOSITELJ: Smajo Pračić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Kžk- 07-000 023 od 12. novembra 2007. godine 154. AP 308/08 PODNOSITELJ: Dragan Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Uvp-07-000003 od 30. novembra 2007. godine. 155. AP 390/08 PODNOSITELJ: Dalibor Martinović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-06-001539 od 13. novembra 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Mostaru broj 007-0-Gž-06-000 254 od 5. maja 2006. godine; • presuda Općinskog suda u Mostaru broj P.190/03 od 28. novembra 2005. godine. 156. AP 527/08 PODNOSITELJ: Zuhdija Hušić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke od strane Općinskog suda u Velikoj Kladuši u predmetu diobe nekretnina. 157. АP 539/08 PODNOSITELJ: Vasilije Šainović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Pžp-07-000 347 оd 5. decembra 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda u Doboju 085-0-Пр-06-004 566 оd 7. septembra 2007. gosine, • rješenje Osnovnog suda broj 085-0-Pr-06-004 566 od 15. maja 2007. godine. 158. AP 551/08 PODNOSITELJICE: Gordana Liović i Lidija Seifert Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda Doboj, broj 013-0-Gž-06-000 775 od 19. decembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda Derventa, broj 13 84 P 001645 06 P od 25. septembra 2006. godine. 159. AP 563/08 PODNOSITELJI: Zoran i Žarko Jelić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001001 od 30. oktobra 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda Zenica, broj Gž-1250/05 od 16. marta 2006. godine; • presuda Općinskog suda Tešanj, broj P-2/03 od 15. jula 2005. godine. 160. AP 570/08 PODNOSITELJICA: Kada Suljić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001137 od 4. decembra 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1921/04 od 23. marta 2006. godine. 161. AP 603/07 PODNOSITELJ: Saša Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Ž-06-000 708 od 29. novembra 2006. godine; • presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj RS 589/01 od 11. augusta 2006. godine. 162. AP 648/07 PODNOSITELJICA: Bosa Filipović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-722/05 od 11. jula 2006. godine; • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-307/03 od 20. aprila 2004. godine. 163. AP 649/08 PODNOSITELJ: Nedim Ćurić Pobijani akti/predmet apelacije: • zaključak Federalnog ministarstva pravde broj 04-34-3-767/07 od 4. februara 2008. godine. 164. AP 659/07 PODNOSITELJICA: Danica Lazarević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Rev-06-000006 od 27. novembra 2006. godine. 165. AP 710/07 PODNOSITELJICA: Đula Korjenić Pobijani akti/predmet apelacije: • zaključka Općinskog suda u Mostaru, broj 07 58 P 000418 06 I od 30. januara 2007. godine. 166. AP 791/08 PODNOSITELJ: Đuro Bajić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka pred Kantonalnim sudom u Bihaću, broj Gž-427/05. 167. AP 2185/07 PODNOSITELJ: Milan Marković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-616/04 od 30. decembra 2006. godine, • rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-1536/04 od 3. juna 2004. godine, • zaključak Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23-04/II-23-P-2581/99 od 18. juna 2003. godine. 168. AP 2209/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž.1772/05 od 31. maja 2006. godine i • rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I.2578/05 od 16. novembra i od 20. septembra 2005. godine. 169. AP 2246/07 PODNOSITELJ: Jovo Močević Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-U-07-000119 od 7. juna 2007. godine; • rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-03-10201/06 od 26. decembra 2006. godine; • rješenje Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23-04/III-23-9/05 od 6. oktobra 2006. godine. 170. AP 2356/07 PODNOSITELJ: G.T. Prijevoz» d.o.o. Tomislavgrad Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-07-000135 od 17. maja 2007. godine, • rješenje Kantonalnog suda u broj 010-0-Gž-06-000-144 od 20. juna 2006. godine, • rješenje Općinskog suda u Livnu, broj I.15/99-T od 2. novembra 2005. godine. 171. AP 2431/07 PODNOSITELJICA: Zora Pivac Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-07-000 459 od 24. jula 2007. godine, • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 095 od 17. januara 2007. godine. 172. AP 2543/07 PODNOSITELJICA: Alenka Bilić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Uvp-06-000214 od 13. juna 2007. godine i • presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj 005-0-U-06 000 004 od 21. marta 2006. godine. • Apelantica je dopunila apelaciju 7. decembra 2007. godine. 173. AP 2565/06 PODNOSITELJ: Samir Duratović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj U-1329/05 od 12. jula 2006. godine; • rješenje Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, broj UP-1-07/1-37-296/05 od 15. septembra 2005. godine. 174. AP 2572/07 PODNOSITELJ: Milan Briga Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 624 od 14. augusta 2007. godine, • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Gž-06-001120 od 12. marta 2007. godine, • presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci broj P-171/04 od 12. maja 2006. godine. 175. AP 2575/07 PODNOSITELJ: Pavo Radman Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 840 od 14. augusta 2007. godine, • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-274/04 od 27. aprila 2006. godine, • presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj P-2760/02 od 29. decembra 2003. godine. 176. AP 2597/07 PODNOSITELJ: S.B. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-07-000 855 od 18. jula 2007. godine • presuda Općinskog suda u Živinicama, broj P-103/02-B od 23. marta 2007. godine. 177. AP 2607/07 PODNOSITELJ: Z.Đ Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 524 od 10. jula 2007. godine, • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Gž-06-000 797 od 26. februara 2007. godine, • presuda Osnovnog suda u Bijeljini (u daljnjem tekstu: Osnovni sud), broj P.104/04 od 18. oktobra 2006. godine. 178. AP 2945/07 PODNOSITELJ: Ekrem Sinanović Pobijani akti/predmet apelacije: • zbog neizvršenja presude Kantonalnog suda u broj 004-0-U-06-000 521 od 14. novembra 2006. godine. 179. AP 3002/06 PODNOSITELJ: Ahmet Džuderija Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj U-897/03 od 23. avgusta 2006. godine, • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske broj 05-050-1-409/03 od 15. maja 2003. godine • rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Odsjek Foča broj 05-050-44-1949 od 28. marta 2002. godine. 180. AP 3163/07 PODNOSITELJ: Miroslav Pančić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 097-0-Gvl-07-000004 od 29. avgusta 2007. godine • rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj P-417/05-I od 17. maja 2007. godine. 181. AP 3195/07 PODNOSITELJ: Vaso Đogo Pobijani akti/predmet apelacije: • presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-1878/01 od 18. oktobra 2001. godine. • Apelant je 16. novembra 2007. godine dopunio apelaciju. 182. AP 143/08 PODNOSITELJ: Nenad Kapor Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu broj 014-0-KŽ-07-000 082 od 22. oktobra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Vlasenici broj 092-0-K-06-000 179 od 23. jula 2007. godine; • rješenje Okružnog suda broj 014-0-KŽ-06-000 087 od 31. oktobra 2006. godine; • presuda Osnovnog suda broj K-229/05 od 28. jula 2006. godine. 183. AP 287/08 PODNOSITELJ: Aleksandar Vrhovac Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-PŽ-07-000 183 od 17. oktobra 2007. godine. 184. AP 331/08 PODNOSITELJ: „Centrotrans Bus Eurolines BiH“ Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Pžb-07-000 328 od 19. novembra 2007. godine; • rješenje Osnovnog suda u Derventi, broj 13 84 Pr 006398 05 Pr od 8. juna 2007. godine; • rješenje Okružnog suda broj Pžp-1352/05 od 15. novembra 2005. godine; • rješenje Suda za prekršaje u Bosanskom Brodu, broj P-128/05 od 4. oktobra 2005. godine. 185. AP 360/08 PODNOSITELJ: «Copitrade» DOO Bijeljina Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Gž-07-000 690 od 7. novembra 2007. godine. 186. AP 364/08 PODNOSITELJ: PTU Bosna SI Travnik Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj 009-0-PŽ-07-000385 od 9. novembra 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj PS-133/02 A od 29. januara 2007. godine. 187. AP 459/08 PODNOSITELJ: GP «Građevinar» d.o.o. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-06-001 241 od 27. novembra 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda u Mostaru broj 007-0-Gž-000 446 od 8. juna 2006. godine; • rješenje Općinskog suda u Mostaru broj P. 251/02-I od 24. februara 2006. godine. 188. AP 493/08 PODNOSITELJ: M.K. Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-07-000 854 od 27. novembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj Gž-1959/04 od 14. juna 2007. godine; • presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci broj P-1044/03 od 17. septembra 2004. godine. 189. AP 519/08 PODNOSITELJICA: Borislavka Bojić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-07-000 935 od 7. decembra 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Banjoj Luci broj 011-0-Ž-07-000 142 od 11. maja 2007. godine. 190. AP 544/08 PODNOSITELJI: DOO «Novi Magazin» Banja Luka i Slobodan Vasković Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-Gž-07-001782 od 28. novembra 2007. godine; • presuda Osnovnog suda Kotor Varoš, broj 073-0-P-07-000078 od 27. jula 2007. godine. 191. AP 596/08 PODNOSITELJ: Jasmin Smajić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj 097-0-KŽ-07-000107 od 18. decembra 2007. godine. 192. AP 847/08 PODNOSITELJI: Safet Herdić i Mujesira Herdić Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi naknade štete za uništenu imovinu. 193. AP 1065/08 PODNOSITELJICA: Safira Karahodžić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Gž-07-001 726 od 8. januara 2008. godine; • rješenje Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj Rs-218/04 od 26. septembra 2007. godine; • presuda Općinskog suda broj Rs-218/04 od 31. avgusta 2007. godine. 194. AP 1183/08 PODNOSITELJICA: Vida Savić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Gž-07-000 039 od 12. marta 2008. godine; • rješenje Osnovnog suda u Doboju, broj 085-0-P-06-000 027 od 31. oktobra 2006. godine. 195. AP 1235/08 PODNOSITELJ: Jovan Kukobat Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 06 0 U 000319 07 U od 6. marta 2008. godine; • rješenje Ministarstva prostornog uređenja, obnove i povratka Srednjobosanskog kantona, broj 04-23-459/02 od 30. avgusta 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda broj U-69/03 od 22. decembra 2003. godine; • rješenje Ministarstva broj 04-23-459/02 od 9. maja 2002. godine; • rješenje Službe stambeno-komunalnih poslova, obnove, razvitka i izbjeglica Općine Jajce, broj 04-23-444/00 od 9. avgusta 2000. godine. 196. AP 1255/07 PODNOSITELJICA: Milojka Šekara Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-06-000341 od 6. februara 2007. godine; • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj GŽ-2250/03 od 28. oktobra 2005. godine; • presuda Općinskog suda I u Sarajevu broj P-901/02 od 15. septembra 2003. godine. 197. AP 1393/08 PODNOSITELJ: Vitomir Popović Pobijani akti/predmet apelacije: • presude Suda Bosne i Hercegovine broj Gž-62/07 od 26. marta 2008. godine i Presude Suda Bosne i Hercegovine broj P-119/06 od 15. juna 2007. godine, 198. AP 1443/08 PODNOSITELJICA: Senida Bajraktarević Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-GŽ-08-001971 od 10. aprila 2008. godine; • rješenje o mjeri osiguranja Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-P-06-004825 od 25. januara 2008. godine. 199. AP 2520/07 PODNOSITELJ: Nevenko Čengić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-U-06-001464 od 21. juna 2007. godine; • rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, broj 25-31-233-E/04 od 22. novembra 2006. godine; • zaključak Općinske službe za upravu za imovinsko pravne poslove Općine Centar Sarajevo, broj 05/1-31-2540/99 od 4. oktobra 2000. godine. 200. AP 2618/07 PODNOSITELJICE: Besima Sarvan i Asima Aličić Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev: 702/05 od 18. maja 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž. 568/03 od 23. juna 2005. godine; • presuda Osnovnog suda u Modriči, broj P-245/2002 od 20. maja 2003. godine. 201. AP 2652/06 PODNOSITELJ: DOO «Talić Tank» Sanski Most Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Općinskog suda u Bihaću, broj PS-1003/04 od 25. oktobra 2004. godine; • rješenje Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj Ip-120/05 od 30. septembra 2005. godine. 202. AP 2658/07 PODNOSITELJ: A.I. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1775/05 od 30. augusta 2007. godine; • presuda Općinskog suda u Živinicama, broj P-162/03-B od 18. novembra 2005. godine. 203. AP 2740/07 PODNOSITELJICA: Jasmina Rajković Pobijani akti/predmet apelacije: • apelacija podnesena radi ostvarenja potraživanja stare devizne štednje kod Jugobanke, Ljubljanske banke i Privredne banke Sarajevo. 204. AP 2881/07 PODNOSITELJ: Miloš Glogovac Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-521/05 od 3. augusta 2007. godine; • presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž.96/04 od 3. marta 2005. godine; • presuda Osnovnog suda u Nevesinju, broj P:124/03 od 26. septembra 2003. godine. 205. AP 3053/06 PODNOSITELJ: Rasim Dedić Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Gž-06-000241 od 11. septembra 2006. godine; • rješenje Osnovnog suda u Novom Gradu, broj P-156/05 od 6. februara 2006. godine. 206. AP 2418/06 PODNOSITELJI: Mirza Kuluglić i DOO «Gramis Company» Kladanj Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj U-267/06 od 7. jula 2006. godine; • odluka Izborne komisije Bosne i Hercegovine, broj 06-50-3158/04 od 31. januara 2006. godine. VII. Razno
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.