Margarita Caca-Nikolovska

Diplomirala je na Pravnom fakultetu „Kiril i Metodije“ Univerziteta u Skoplju.

Radila je kao pripravnica, a poslije polaganja pravosudnog ispita kao stručna saradnica Okružnog suda Skoplje. Za sutkinju Općinskog suda Skoplje I – Skoplje izabrana je 1978. godine. Za sutkinju Okružnog suda Skoplje izabrana je 1987. godine, a kasnije za sutkinju Apelacionog suda Skoplje. Od maja 1997. do novembra 1998. godine obavljala je dužnost sutkinje Vrhovnog suda Republike Makedonije. Za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Republike Makedonije izabrana je 1998. i tu dužnost je obavljala do 2008. godine.

Godine 2009. izabrana je za predsjednicu Instituta za ljudska prava u Republici Makedoniji. Od 1995. godine predsjedava Komisijom za međunarodne odnose Udruženja sudija Republike Makedonije, a do 2006. bila je predstavnica Makedonskog udruženja sudija pri Evropskoj i međunarodnoj asocijaciji sudija (EAJ ili AJ). Blisko sarađuje s brojnim međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Do 1998. godine bila je aktivna članica Komiteta za međunarodnu zaštitu djece Makedonije. Također je članica upravnih odbora Fondacije otvorenog društva Makedonije i Helsinškog komiteta Makedonije.

Predavala je na brojnim obukama, seminarima i konferencijama o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Više puta je bila angažirana kao pravni ekspert u oblasti ljudskih prava. Također je autorica značajnog broja stručnih članaka iz oblasti prava, naročito onih koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Na dužnost međunarodne sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupila je u februaru 2011. godine. Na dužnost potpredsjednice imenovana je u junu 2018. godine. Mandat u Ustavnom sudu joj je prestao u novembru 2020. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.