Izdavaštvo

Ustavni sud u okviru svoje izdavačke djelatnosti, koja je važan segment ostvarivanja  javnosti  rada  ove  institucije,  objavljuje  periodične  i  monografske publikacije. Objavljivanje publikacija, pored informativne dimenzije koju ima, svojevrstan je doprinos izgradnji vladavine prava, zaštiti i promoviranju vrijednosti i značaja ljudskih prava i osnovnih sloboda, a time i razvoju demokratskog društva u cjelini. Bilten sa odabranim odlukama Ustavnog suda BiH  na  domaćem  jeziku  štampa  se  periodično,  jednom  ili  dva  puta  godišnje.  Povremeno  se  štampaju  i  bilten  na  engleskom  jeziku,  pregled  prakse  Ustavnog suda BiH (na domaćem i engleskom jeziku), zbornici radova, te prigodne publikacije  izvještajnog  i  informativnog  karaktera.  Sve  publikacije  se  također  objavljuju na internetskoj stranici Suda u elektronskoj formi.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.