Издаваштво

Уставни суд у оквиру своје издавачке дјелатности, која је важан сегмент остваривања  јавности  рада  ове  институције,  објављује  периодичне  и  монографске публикације. Објављивање публикација, поред информативне димензије коју има, својеврстан је допринос изградњи владавине права, заштити и промовисању вриједности и значаја људских права и основних слобода, а тиме и развоју демократског друштва у цјелини. Билтен са одабраним одлукама Уставног суда БиХ  на  домаћем  језику  штампа  се  периодично,  једном  или  два  пута  годишње.  Повремено  се  штампају  и  билтен  на  енглеском  језику,  преглед  праксе  Уставног суда БиХ (на домаћем и енглеском језику), зборници радова, те пригодне публикације  извјештајног  и  информативног  карактера.  Све  публикације  се  такође  објављују на интернетској страници Суда у електронској форми.