IN MEMORIAM - Preminuo nekadašnji sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prof. dr. Ćazim Sadiković

Prof. dr. Ćazim Sadiković, uvaženi nekadašnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preminuo je u nedjelju, 26. januara 2020. godine, u Sarajevu u 85. godini života.

Prof. dr. Ćazim Sadiković je rođen 1935. godine u Ljubuškom. Gimnaziju je završio u Mostaru, a Pravni fakultet u Sarajevu. Postdiplomski studij upisao je na Evropskom univerzitetskom centru u gradu Nancy u Francuskoj, gdje je magistrirao na postdiplomskom studiju iz oblasti pravnih i političkih nauka o temi „Savremeni aspekti demokratije u Evropi“. Doktorsku tezu odbranio je na Univerzitetu u Ljubljani u Sloveniji.

Sadiković je svoju akademsku karijeru počeo 1961. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao profesor i dekan. Predavao je Uvod u političke nauke, Uvod u pravo, Međunarodno pravo, Ljudska prava i Političke sisteme. Obavljao je i niz društvenih funkcija u Bosni i Hercegovini i Evropi: sedamnaest godina bio je član Venecijanske komisije Vijeća Evrope – Demokratija putem prava; 1996. godine izabran je za arbitra u procesu međunarodne arbitraže za Brčko, nakon čega je formiran Distrikt Brčko; 1984. godine izabran je za potpredsjednika Međunarodnog udruženja demokratskih pravnika sa sjedištem u Briselu. Godine 1998. njegova knjiga „Ljudska prava bez zaštite“ proglašena je knjigom godine.

Tokom svoje karijere bio je i predsjednik Komisije za ustavna pitanja (1974); član Redakcione komisije za izradu Ustava SFRJ na Brionima, a zatim i Ustava SRBiH (1971), te predsjednik Pravnog savjeta Skupštine SRBiH. Od 1984. do 1986. godine obavljao je funkciju predsjednika Ustavnog suda SRBiH, a od 30. jula 2002. do 1. aprila 2005. godine funkciju sudije Ustavnog suda BiH.

IN MEMORIAM - Preminuo nekadašnji sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prof. dr. Ćazim Sadiković
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.