IN MEMORIAM - Preminuo nekadašnji sudac Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prof. dr. Ćazim Sadiković

Prof. dr. Ćazim Sadiković, uvaženi nekadašnji sudac i predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preminuo je u nedjelju, 26. siječnja 2020. godine, u Sarajevu u 85. godini života.

Prof. dr. Ćazim Sadiković je rođen 1935. godine u Ljubuškom. Gimnaziju je završio u Mostaru, a Pravni fakultet u Sarajevu. Postdiplomski studij upisao je na Europskom sveučilišnom centru u gradu Nancy u Francuskoj, gdje je magistrirao na postdiplomskom studiju iz oblasti pravnih i političkih znanosti o temi „Suvremeni aspekti demokracije u Europi“. Doktorsku tezu obranio je na Sveučilištu u Ljubljani u Sloveniji.

Sadiković je svoju akademsku karijeru počeo 1961. godine na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu, a nastavio na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu kao profesor i dekan. Predavao je Uvod u političke znanosti, Uvod u pravo, Međunarodno pravo, Ljudska prava i Političke sustave. Obnašao je i niz društvenih dužnosti u Bosni i Hercegovini i Europi: sedamnaest godina bio je član Venecijanskog povjerenstva Vijeća Europe – Demokracija putem prava; 1996. godine izabran je za arbitra u procesu međunarodne arbitraže za Brčko, nakon čega je formiran Distrikt Brčko; 1984. godine izabran je za dopredsjednika Međunarodne udruge demokratskih pravnika sa sjedištem u Bruxellesu. Godine 1998. njegova knjiga „Ljudska prava bez zaštite“ proglašena je knjigom godine.

Tijekom svoje karijere bio je i predsjednik Povjerenstva za ustavna pitanja (1974.); član Redakcijskog povjerenstva za izradu Ustava SFRJ na Brionima, a zatim i Ustava SRBiH (1971.), te predsjednik Pravnog savjeta Skupštine SRBiH. Od 1984. do 1986. godine obnašao je dužnost predsjednika Ustavnog suda SRBiH, a od 30. srpnja 2002. do 1. travnja 2005. godine dužnost suca Ustavnog suda BiH.

IN MEMORIAM - Preminuo nekadašnji sudac Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prof. dr. Ćazim Sadiković
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.