Dnevni red 152. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem


152. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 5. oktobar 2022. godine
u 9:30 satiDnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 151. sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 7. 9. 2022. godine

II.    Rješenja o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

 1. AP-26/22       

III.    Memorandumi o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

 1. AP-1980/20
 2. AP-4033/20       
 3. AP-596/22       
 4. AP-858/22       

IV.    Razmatranje U predmeta

 1. U-24-22 (Slavko Karać)       

V.    Odluke o meritumu

 1. AP-8-21 (Kafa kafa d.o.o. Banja Luka)       
 2. AP-13-21 (Mićo Veljović)       
 3. AP-38-21 (E. V.)
 4. AP-55-21 (LIMPRODUKT d.o.o. Kreševo)       
 5. AP-70-21 (S. Č.)       
 6. AP-74-21 (Privredna /Gospodarska komora FBIH)       
 7. AP-79-21 (Safet Nizančević)       
 8. AP-123-21 (Suad Kurtović)       
 9. AP-132-21 (F. G.)       
 10. AP-137-21 (Ranko Jovanović)       
 11. AP-156-21 (UNI BRISTOL d.o.o. TUZLA (pravni sljednik društva MELLAIN d.o.o. Sarajevo)       
 12. AP-262-21 (Sejdo Plančić)       
 13. AP-263-21 (J. Š.)       
 14. AP-311-21 (Mirko Pavlović)       
 15. AP-368-21 (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva)       
 16. AP-441-21 (Centar za socijalnu skrb/socijalni rad Kantona 10)       
 17. AP-487-21 (Ljubinka Kešetović)       
 18. AP-499-21 (Asim Kapić)       
 19. AP-549-21 (Hasan Đuzelić)       
 20. AP-553-21 (Kristina Nikolić)       
 21. AP-681-21 (Muharem Begić)       
 22. AP-831-21 (E. F.)       
 23. AP-1447-21 (Denis Peranović)       
 24. AP-1609-21 (Ivan Petrović)       
 25. AP-1835-21 (Vinko Milošević)       
 26. AP-104-22 (M. B.)       
 27. AP-299-22 (Mirzeta Subašić)       
 28. AP-843-22 (Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo)       
 29. AP-1424-22 (Ahmed Iftikar)       
 30. AP-2339-22 (Brano Mitrović)       
 31. AP-1267-21 (Azra Mujadžić rođ. Alagić)       
 32. AP-1347-21 (Mladen Kljajić)       
 33. AP-2141-21 (Hajrudin Đapo)       
 34. AP-2264-21 (M. D.)       
 35. AP-3171-21 (Fahrudin Hozić)       
 36. AP-3258-21 (Maja Lukić)       
 37. AP-3501-21 (Julio Dugandžić)       
 38. AP-3781-21 (M. K.)       
 39. AP-3940-21 (Ž. K.)       
 40. AP-493-22 (E. M.)       
 41. AP-502-22 (BILO TRADE d.o.o. Grude)       
 42. AP-1091-22 (UniCredit Bank d.d. Mostar)       
 43. AP-1219-22 (NLB Banka d.d. Sarajevo)       
 44. AP-1220-22 (NLB Banka d.d. Sarajevo)       
 45. AP-2070-22 (Mldb. R. L.)       

VI.    Odluke o dopustivosti prima facie

VII.    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

VIII.    Odluke o obustavi postupka

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.