Dnevni red 150. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem


150. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 6. juli 2022. godine
Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 149. sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 22. 6. 2022. godine

II.    Odluke o meritumu

1.    AP-3999-20 (T. V.)
2.    AP-4034-20 (Enes Hasanagić)
3.    AP-4074-20 (Radoslav Gašić)
4.    AP-4165-20 (Kasim Kurta)
5.    AP-4179-20 (Hajrudin Hadžić)
6.    AP-4181-20 (Ejub Džino)
7.    AP-4203-20 (Slobodanka Stajić)
8.    AP-4217-20 (RED BRICK Gradnja d.o.o. Banjaluka)
9.    AP-4355-20 (Marinko Musa)
10.    AP-4396-20 (Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine)
11.    AP-4408-20 (Supha Beširović)
12.    AP-4435-20 (Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica)
13.    AP-4489-20 (Elvis Živković)
14.    AP-4506-20 (Lj. S.)
15.    AP-4516-20 ("Đeno" d.o.o. Oštra Luka)
16.    AP-4536-20 (R. M.)
17.    AP-4544-20 (Radenko Erić)
18.    AP-4549-20 (Đ. S.)
19.    AP-4646-20 (Marijana Romić)
20.    AP-4673-20 (Dnevni list d.o.o. Mostar)
21.    AP-4714-20 (Zijad Popara)
22.    AP-4718-20 (UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka)
23.    AP-4732-20 (Vanja Lakić)
24.    AP-4746-20 (Dijana Rozić)
25.    AP-4748-20 (Alma Krečo)
26.    AP-4760-20 (Draško Milinović)
27.    AP-4762-20 (Miro Janjić)
28.    AP-5-21 (Petar Penava)
29.    AP-19-21 (Miroslav Ivanković)
30.    AP-20-21 (Sead Šahinović)
31.    AP-22-21 (Silvije Čelan)
32.    AP-155-21 (Adis Đonko)
33.    AP-269-21 (Mario Crnjac)
34.    AP-462-21 (Majop d.o.o. Mostar)
35.    AP-546-21 (Z. M.)
36.    AP-662-21 (Xuefeng Huang)
37.    AP-683-21 (Nikola Stanić)
38.    AP-747-21 (Zoran Selak)
39.    AP-952-21 (Muhamer Čalipani)
40.    AP-961-21 (Augustin Jurić)
41.    AP-1175-21 (Adnan Balićevac)
42.    AP-3741-21 (Milenko Mihaljčić)
43.    AP-659-22 (P. Z.)
44.    AP-1126-22 (Ljubo Marković)
45.    AP-1164-22 (Sani Crljić)
46.    AP-1424-22 (Ahmed Iftikar)
47.    AP-1458-22 (Milorad Vuković)
48.    AP-1689-22 (Vlatko Blažević)
49.    AP-2059-22 (Luka Brković)
50.    AP-2069-22 (Salih Nožinović)
51.    AP-609-21 (Hadžo Destanović)
52.    AP-619-21 (Gordana Radoš)
53.    AP-1094-21 (Aldvin Torlaković)
54.    AP-2206-21 (Nermina Hasanović)
55.    AP-2216-21 (Esad Hodžić)
56.    AP-2408-21 (Muris Krdžalić)
57.    AP-2416-21 (Mirsad Čorbeg)
58.    AP-2421-21 ("ZUMIKS TRANS" d.o.o. Ljubljana)
59.    AP-2568-21 (Igor Stojanović)
60.    AP-2679-21 (N. T.)
61.    AP-4109-21 (K. N.)
62.    AP-4413-21 (Astorija M d.o.o. Banja Luka)
63.    AP-4470-21 (M B.)
64.    AP-220-22-(V. H.)
65.    AP-456-22 (Branko Juričić)
66.    AP-662-22 (Ezrema Boškailo)

III.    Odluke o dopustivosti - prima facie

IV.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V.    Odluke o obustavi postupka

VI.    Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda BIH za period avgust-decembar 2021. godine

VII.    Rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH

VIII.    Administrativna pitanja

IX.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.