Дневни ред 150. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем


150. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 6. јули 2022. годинеДневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 149. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 22. 6. 2022. године

II    Одлуке о меритуму

1.    АП-3999-20 (Т. В.)
2.    АП-4034-20 (Енес Хасанагић)
3.    АП-4074-20 (Радослав Гашић)
4.    АП-4165-20 (Касим Курта)
5.    АП-4179-20 (Хајрудин Хаџић)
6.    АП-4181-20 (Ејуб Џино)
7.    АП-4203-20 (Слободанка Стајић)
8.    АП-4217-20 (RED BRICK Градња д.о.о. Бањалука)
9.    АП-4355-20 (Маринко Муса)
10.    АП-4396-20 (Радио телевизија Федерације Босне и Херцеговине)
11.    АП-4408-20 (Супха Бешировић)
12.    АП-4435-20 (Рудник мрког угља "Зеница" д.о.о. Зеница)
13.    АП-4489-20 (Елвис Живковић)
14.    АП-4506-20 (Љ. С.)
15.    АП-4516-20 ("Ђено" д.о.о. Оштра Лука)
16.    АП-4536-20 (Р. М.)
17.    АП-4544-20 (Раденко Ерић)
18.    АП-4549-20 (Ђ. С.)
19.    АП-4646-20 (Маријана Ромић)
20.    АП-4673-20 (Дневни лист д.о.о. Мостар)
21.    АП-4714-20 (Зијад Попара)
22.    АП-4718-20 (UNICREDIT BANK а.д. Бања Лука)
23.    АП-4732-20 (Вања Лакић)
24.    АП-4746-20 (Дијана Розић)
25.    АП-4748-20 (Алма Кречо)
26.    АП-4760-20 (Драшко Милиновић)
27.    АП-4762-20 (Миро Јањић)
28.    АП-5-21 (Петар Пенава)
29.    АП-19-21 (Мирослав Иванковић)
30.    АП-20-21 (Сеад Шахиновић)
31.    АП-22-21 (Силвије Челан)
32.    АП-155-21 (Адис Ђонко)
33.    АП-269-21 (Марио Црњац)
34.    АП-462-21 (Мајоп д.о.о. Мостар)
35.    АП-546-21 (З. М.)
36.    АП-662-21 (Xуефенг Хуанг)
37.    АП-683-21 (Никола Станић)
38.    АП-747-21 (Зоран Селак)
39.    АП-952-21 (Мухамер Чалипани)
40.    АП-961-21 (Аугустин Јурић)
41.    АП-1175-21 (Аднан Балићевац)
42.    АП-3741-21 (Миленко Михаљчић)
43.    АП-659-22 (П. З.)
44.    АП-1126-22 (Љубо Марковић)
45.    АП-1164-22 (Сани Црљић)
46.    АП-1424-22 (Ахмед Ифтикар)
47.    АП-1458-22 (Милорад Вуковић)
48.    АП-1689-22 (Влатко Блажевић)
49.    АП-2059-22 (Лука Брковић)
50.    АП-2069-22 (Салих Ножиновић)
51.    АП-609-21 (Хаџо Дестановић)
52.    АП-619-21 (Гордана Радош)
53.    АП-1094-21 (Алдвин Торлаковић)
54.    АП-2206-21 (Нермина Хасановић)
55.    АП-2216-21 (Есад Хоџић)
56.    АП-2408-21 (Мурис Крџалић)
57.    АП-2416-21 (Мирсад Чорбег)
58.    АП-2421-21 ("ЗУМИКС ТРАНС" д.о.о. Љубљана)
59.    АП-2568-21 (Игор Стојановић)
60.    АП-2679-21 (Н. Т.)
61.    АП-4109-21 (К. Н.)
62.    АП-4413-21 (Асторија М д.о.о. Бања Лука)
63.    АП-4470-21 (М Б.)
64.    АП-220-22-(В. Х.)
65.    АП-456-22 (Бранко Јуричић)
66.    АП-662-22 (Езрема Бошкаило)

III    Одлуке о допустивости prima facie

IV    Одлуке о допустивости Одјел за допустивост

V    Одлуке о обустави поступка

VI    Извјештај о извршењу одлука Уставног суда БИХ за период август-децембар 2021. године

VII    Рјешења о неизвршењу одлука Уставног суда БиХ

VIII    Административна питања

IX    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић