Dnevni red 144. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem


144. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 9. mart 2022. godine

u Velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 143. elektronske sjednice Velikog vijeća od 23. 2. 2022. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

1.    AP-4538/17
2.    AP-472/20
3.    AP-1153/20
4.    AP-3583/20
5.    AP-109/21
6.    AP-1141/21
7.    AP-1450/21
8.    AP-1485/21
9.    AP-1816/21
10.    AP-3112/21
11.    AP-3122/21
12.    AP-3294/21
13.    AP-3398/21
14.    AP-3889/21
15.    AP-4211/21
16.    AP-4400/21

III.    Odluke o meritumu

1.    AP-1980-20 (Muharem Begić)
2.    AP-2314-20 (M. P.)
3.    AP-2332-20 (Esad Zornić)
4.    AP-2340-20 (Agencija za privatizaciju FBiH)
5.    AP-2347-20 (PIKO a.d. Prnjavor)
6.    AP-2358-20 (Adem Kabiljagić)
7.    AP-2440-20 ("ZAŠTITA ING" d.o.o. Mostar)
8.    AP-2453-20 (Ranko Todić)
9.    AP-2461-20 (Unicep Company a.d. Banja Luka)
10.    AP-2576-20 (Fahrudin Radončić)
11.    AP-2579-20 (S. M.)
12.    AP-2617-20 (Mirsada Hadžić)
13.    AP-2625-20 (Mahir Hadžibegić)
14.    AP-2636-20 (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva)
15.    AP-2639-20 (Sindikat Hrvatske pošte Mostar)
16.    AP-2642-20 (S. P.)
17.    AP-2662-20 (NLB Banka d.d. Sarajevo)
18.    AP-2666-20 (Živko Ivanković)
19.    AP-2709-20 (Hafiza Muhić)
20.    AP-2769-20 (Tihomir Sušac)
21.    AP-2797-20 (Vlado Pilipović)
22.    AP-2836-20 ("MERKUR" d.o.o. Banjaluka)
23.    AP-2907-20 (Štefica Marjanović)
24.    AP-3494-20 (Zoran Šavija)
25.    AP-3495-20 (Alen Amin)
26.    AP-3775-20 ("Bingo" d.o.o. export-import Tuzla)
27.    AP-3818-20 (Adem Hodžić)
28.    AP-3856-20 (Karlo Marić)
29.    AP-3863-20 (Tihomir Stanković)
30.    AP-3905-20 (Zlatko Fajković)
31.    AP-4023-20 (J. D.)
32.    AP-4099-20 (Zagorka Vrhovac)
33.    AP-4107-20 (Draško Krišto)
34.    AP-4331-20 (M. M.)
35.    AP-4483-20 (Fehim Skulić)
36.    AP-4728-20 (Kemal Mehmedinović)
37.    AP-61-22 (Filip Bojić)
38.    AP-107-22 (Dušan Glišić)
39.    AP-3338-20 (Marijana Batinić)
40.    AP-102-21 (Sead Zukić)
41.    AP-216-21 (Hasnija Čataković)
42.    AP-344-21 (Edin Kolar)
43.    AP-358-21 (A. Č.)
44.    AP-401-21 (Jasim Burnić)
45.    AP-407-21 (Mirsada Jahić)
46.    AP-410-21 (Samir Tataragić)
47.    AP-416-21 (Miralem Lomigora)
48.    AP-420-21 (Hasan Hadžiavdić)
49.    AP-437-21 (Ljubomir Jurić)
50.    AP-481-21 (Azra Kumalić)
51.    AP-492-21 (HETA d.o.o. Sarajevo - raniji naziv Hypo-Alpe Adria - Leasing d.o.o. Sarajevo)
52.    AP-1431-21 (NLB Banka d.d. Sarajevo)

IV.    Odluke o dopustivosti - prima facie

V.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI.    Odluke o obustavi postupka

VII.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.