Dnevni red 138. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

138. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 16. novembar 2021. godine

Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 137. sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 3. 11. 2021. godine

II.    Odluke o meritumu

1.        AP-223-20 (Robni centar "Rakitno" d.d. Posušje u likvidaciji)       
2.        AP-511-20 (Dragan Matić)       
3.        AP-575-20 (Ostoja Aleksić)       
4.        AP-737-20 (Krajina Borac d.o.o. Banja Luka)       
5.        AP-738-20 (Dejan Pudar)       
6.        AP-800-20 (S. K.)       
7.        AP-803-20 (Javno komunalno preduzeće "Jablanica" d.d. Jablanica u stečaju)       
8.        AP-833-20 (SIDRA Export-Import d.o.o. Sarajevo)       
9.        AP-880-20 (K. D.)       
10.        AP-919-20 (Branka Radmilović)       
11.        AP-956-20 (Bartula d.o.o. Sokolac)       
12.        AP-1059-20 (Grad  Banja Luka)       
13.        AP-1120-20 (Jušić Bahrudin)       
14.        AP-1121-20 ("I.L.G." d.o.o. Banja Luka)       
15.        AP-1133-20 (Marica Pernar)       
16.        AP-1148-20 (Jusuf Ikanović)       
17.        AP-1347-20 (Marija Pranjić)       
18.        AP-1474-20 (Amel Begović)       
19.        AP-1478-20 (Sejfudin Tokić)       
20.        AP-1513-20 ("MBI Development" d.o.o. Sarajevo)       
21.        AP-1527-20 (Temina Muratović)       
22.        AP-1575-20 (Dario Cvijanović)       
23.        AP-1895-20 (Hasib Begić)       
24.        AP-2023-20 (Senad Ćatić)       
25.        AP-2046-20 (Hasan Pleh)       
26.        AP-2356-20 (Goran Simikić)       
27.        AP-2371-20 (Eljub Ribić)       
28.        AP-2800-20 (Stipe Zovko)       
29.        AP-3360-20 (Jadranka Husković)       
30.        AP-3555-20 (D. V.)       
31.        AP-4221-20 (R. B.)       
32.        AP-4711-20 (V. T.)       
33.        AP-387-21 (Privredna Banka Sarajevo)       
34.        AP-1239-21 (Mira Ćajić)       
35.        AP-2991-21 (Hajrudin Tursunović)       
36.        AP-3012-21 (Behaija Karavdić)       
37.        AP-3052-21 (Omer Mahmutović)       
38.        AP-3314-21 (S. Š.)       
39.        AP-3315-21 (S. S.)       
40.        AP-3372-21 (Saša Marković)       
41.        AP-3479-21 (Jasmin Jusufranić)       
42.        AP-2654-20 (Nada Đurđević)       
43.        AP-3014-20 (M. A.)       
44.        AP-3177-20 (Edin Đuzić)       
45.        AP-3363-20 (Edina Galić)       
46.        AP-3392-20 (Ribnjak "Rumeni" vl. H. R.)       
47.        AP-3465-20 (G. M.)       
48.        AP-3552-20 (VINOGRAD NUIĆ d.o.o. Ljubuški)       
49.        AP-3729-20 (Advokat Emir Potogija)       
50.        AP-3768-20 (Rade Vidović)       
51.        AP-4142-20 (M. Z.)       
52.        AP-4389-20 (Fikreta Kovačević)       
53.        AP-4470-20 (Ljubica Đokanović)       
54.        AP-4520-20 (Muharem Hadžialić)       
55.        AP-4648-20 (E. Č.)       
56.        AP-2207-21 (Zoran Vrhovčić)       
57.        AP-2678-21 (Mldb. B. F.)    

III.    Odluke o dopustivosti - prima facie

IV.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V.    Odluke o obustavi postupka

VI.    Zaključci o ispravci

VII.    Razno


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.