Dnevni red 119. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - pečišćeni tekst

(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine„ broj 94/14), zakazujem

119. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

za 10. decembar 2020. godine


Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 118. sjednice Velikog vijeća održane elektronskim putem 27. novembra 2020. godine.

II. Memorandumi o preispitivanju

1. AP 1529/20

2. AP 1573/20

3. AP 4994/19

4. AP 728/20

5. AP 552/20

6. AP 746/19

7. AP 5879/18

8. AP 820/18

9. AP 4315/17

10. AP 6432/18

11. AP 4399/18

12. AP 1238/20

13. AP 2048/20

14. AP 4926/19

15. AP 3519/19

16. AP 4378/18

17. AP 2337/18

18. AP 1574/20

19. AP 1134/20

20. AP 7391/18

21. AP 2194/20

22. AP 2424/20

23. AP 1366/20

24. AP 2290/20

25. AP 2220/20

III. Rješenja o preispitivanju

1. AP 618/19

2. AP 780/20

3. AP 1793/20

4. AP 6964/18

IV. U predmeti

1. U 12/20 (Hasan Miljković)

V. Odluke o meritumu

1. AP 2019-19 (Erna Fazlagić)

2. AP 1994-19 (Mara Pavljašević)

3. AP 229-19 (Azra Suljkanović)

4. AP 3906-20 (Admir Ramić)

5. AP 3482-20 (Željko Pavlović)

6. AP 3778-20 (Amir Kujović)

7. AP 3527-20 (Mili Duvnjak)

8. AP 3677-20 (Adem Bešlagić)

9. AP 2067-19 (Nenad Malić)

10. AP 2367-19 (Sberbank a.d. Banja Luka

11. AP 2066-19 (Abid Džafić)

12. AP 2669-19 (B. L.)

13. AP 1926-19 (Dušan Stegić)

14. AP 1443-19 (Midhat Kapetanović)

15. AP 1303-19 (H. H.)

16. AP 1374-19 ("Srednjobosanske šume"/"Šume središnje Bosne" d.o.o

17. AP 2210-19 (Almir Katkić)

18. AP 212-19 (SIXT RENT A CAR Sweden)

19. AP 2976-20 (Elvir Sipović)

20. AP 1757-19 (Bosna i Hercegovina, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine)

21. AP 1641-19 ("ALLEGRO PROMET" d.o.o. Prijedor)

22. AP 2211-19 (Nenad Gojković)

23. AP 3082-19 (ZiraatBank BH d.d. Sarajevo)

24. AP 1248-20 (JU "Univerzitet u Bihaću")

25. AP 3667-20 (David Raguž)

26. AP 986-19 (Dragica Pećanac)

27. AP 6964-18 (Dragan Antunović)

28. AP 3258-19 (H. S.)

29. AP 2311-19 (Marijo Bogdan)

30. AP 3259-19 (H. C.)

31. AP 4391-19 (Slobodan Kajtuz)

32. AP 2484-19 (Rifet Lulić)

33. AP 2886-19 (Nikola Babić)

34. AP 3122-19 (Muharem Arnautović)

35. AP 2183-19 (Dragan Topić)

36. AP 1630-19 (Velimir Marić)

37. AP 3688-20 (Dragan Vasilić)

38. AP 1201-20 (Hajrija Adilović)

VII. Odluke o dopustivosti – prima facie

VIII. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

IX. Odluke o obustavljanju postupka

X. Plan potreba rekonstrukcije i adaptacije prostorija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

XI. Razno

Predsjednik

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.