146. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 146. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 271/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje kada u predmetnom postupku nije poštovan osnovni zahtjev „krivičnog postupka“ jer u postupku nije na pouzdan način utvrđeno postojanje određenih odlučnih činjenica, uslijed nedostatka obrazloženja odluka redovnih sudova, kao i zbog načina analize i ocjene svih izvedenih dokaza.

AP 399/22 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja prava na pravično suđenje kada u osporenim odlukama nema adekvatnog i uvjerljivog obrazloženja u odnosu na glavno pitanje koje se tiče određivanja iznosa za izdržavanje maloljetnog djeteta (apelantice) koji mora biti određen u njenom najboljem interesu i dovoljan za potrebe u godinama u kojima je sada apelantica.

AP 592/22 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja prava na ličnu slobodu i sigurnost kada su redovni sudovi propustili da navedu konkretne okolnosti koje opravdavaju zaključak da bi puštanje apelanta na slobodu rezultiralo vanrednim okolnostima uslijed stvarne (ne apstraktne) prijetnje narušavanju javnog reda u smislu odredbi člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.