139. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 139. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 2621/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je apelantu povrijeđeno pravo na pravično suđenje (u odnosu na odluku o kazni) kada su redovni sudovi prilikom odlučivanja o apelantovoj kazni zatvora proizvoljno primijenili odredbe materijalnog prava (član 50. stav (1) Krivičnog zakona Republike Srpske). Redovni sudovi su propustili da u izrečenu kaznu zatvora apelantu uračunaju vrijeme koje je on proveo u zdravstvenim ustanovama radi utvrđivanja njegove procesne sposobnosti da učestvuje u daljnjem toku predmetnog krivičnog postupka.

AP 3766/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na privatni život kada u okolnostima konkretnog slučaja maloljetnoj oštećenoj nije pružena odgovarajuća zaštita u pogledu njenog fizičkog i psihičkog integriteta jer su u primjeni krivičnopravnih mehanizama u vezi s prikupljanjem dokaza napravljeni propusti i manjkavosti u mjeri koja predstavlja povredu pozitivne obaveze nadležnih tijela, konkretno Kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Ustavni sud je u ovom izuzetnom slučaju naložio Vladi Kantona Sarajevo da oštećenoj u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke isplati iznos od 10.000,00 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog utvrđene povrede ustavnog prava.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.