138. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 28. septembra 2023. godine održao 138. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U-2/21 – Odlučujući o zahtjevu Šefika Džaferovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o tehničkim propisima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 98/13), Ustavni sud je utvrdio da navedeni zakon nije u saglasnosti sa članom III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine.

U-3/21 – Odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 67/20 i 16/23), Ustavni sud je utvrdio da član 7, član 8. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) i 9), član 9. stav (3), član 19, član 22, član 30. stav (1) tač. 6), 7), 8), 9), 10), 13) i 14), član 33. stav (1) tač. 5), 6), 7) i 8) i stav (2) istog člana, član 37, član 48. stav (1) tačka 3) i stav (2) istog člana te član 50. citiranog zakona nisu u skladu sa čl. I/2, III/2.b) i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine. Dalje je utvrđeno da su odredbe člana 8. tač. 10), 11) i 12) i stav (2) istog člana citiranog zakona u skladu sa čl. I/2, III/2.b) i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine.

U-12/23 – Odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti člana 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 45/10, 111/12, 20/17, 22/19 i 94/20), Ustavni sud je utvrdio da član 20. citiranog zakona, u dijelu IV u alineji kojom je propisano „stručni sudski savjetnici u Vrhovnom sudu Federacije“, nije u skladu sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Odbačen je zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje.

AP-582/21 (Ahmo Hrnjić) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da, imajući u vidu specifične okolnosti konkretnog slučaja, postoji povreda prava na imovinu kada je osporenom presudom na apelanta stavljen pretjeran teret budući da snosi posljedice primjene zakona za koji je utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom Federacije BiH.

AP-2212/21 („Planinski biser“ d.o.o. Rakitno) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na imovinu jer redovni sudovi nisu primijenili pravno obavezujući stav Ustavnog suda, te su i u ponovnom postupku propustili spriječiti zloupotrebu prava na apelantovu štetu.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.