136. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 136. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 18/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da nema kršenja apelantovog prava na slobodu izražavanja kada je miješanje u to pravo bilo zakonito i imalo legitiman cilj, te kada je bilo „neophodno u demokratskom društvu“ u situaciji kada je apelant na svom blogu, koji je dostupan širokoj publici, o tužiocima iznio niz vrijednosnih sudova koji nisu bili zasnovani na „dovoljnom činjeničnom osnovu“, već na iskrivljavanju tačnih činjenica, što predstavlja klevetu. Naime, apelant nije ni pokušao provjeriti svoje tvrdnje, odnosno nije mogao dokazati da je postupao „u dobroj namjeri“, o čemu je Okružni sud u Trebinju dao dovoljno i relevantno obrazloženje.

AP 2009/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje kada je pukim formalizmom, pozivajući se na zakonsku odredbu, te bez valjanog obrazloženja, redovni sud zanemario apelantove navode da je njegovo priznanje prekršaja iznuđeno, te odbio zahtjev za sudsko odlučivanje, čime je apelantu kao licu pod krivičnom optužbom uskratio pravo da učestvuje u postupku.

AP 2279/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno apelantovo pravo na pravično suđenje u situaciji kada je Kantonalni sud u Novom Travniku odbio apelantov prijedlog za stupanje u izvršni postupak, zanemarujući sve naročite okolnosti tog predmeta, čime je narušena suština apelantovog prava na pravično suđenje.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.