136. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. jula 2023. godine održao 136. plenarnu sjednicu.

Na ovoj sjednici Ustavni sud je u skladu s odredbom člana 98. stav 1. tačka a) i stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine razriješio Zlatka M. Kneževića dužnosti sudije/potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prije isteka vremena na koje je izabran, na njegov zahtjev od 29. juna 2023. godine, zbog odlaska u penziju s 2. januarom 2024. godine.

Ustavni sud je odbio da raspravlja o prijedlogu potpredsjednika Zlatka M. Kneževića za poništenje Odluke Ustavnog suda BiH od 19. juna 2023. godine o izmjeni Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je brisana odredba člana 39. Pravila.

Također, na današnjoj sjednici Ustavni sud je usvojio Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH, kao i riješio neka druga administrativna pitanja.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U-15/20 – U ovom predmetu Ustavni sud je donio odluku kojom je obustavljen postupak jer je podnositeljica zahtjeva Borjana Krišto, predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva, odustala od zahtjeva. Podnositeljica je u dopisu od 6. jula 2023. godine, kojim je tražila povlačenje zahtjeva, navela da je Ministarstvo pravde BiH pripremilo Prijedlog zakona o sudovima BiH koji bi se trebao razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH.

U-26/22 – Odlučujući o zahtjevu Osnovnog suda u Srebrenici, Osnovnog suda u Banjoj Luci, Osnovnog suda u Bijeljini i Osnovnog suda u Doboju za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o plaćama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Ustavni sud je utvrdio da su osporene odredbe navedenog zakona u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima (Međunarodni pakt).

U-2/23 – Odlučujući o zahtjevima Kantonalnog suda u Tuzli za ocjenu ustavnosti Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je utvrdio da su čl. 29. i 30. osporenog zakona u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom.

U-13/23 – Odlučujući o zahtjevu Kantonalnog suda u Tuzli za ocjenu kompatibilnosti člana 46. stav 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom.

AP-1307/21 (S. K.) – U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da postoji kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku kada je krivični postupak protiv apelanta u relevantnom periodu trajao oko osam godina, za šta nadležni organi nisu dali razumno i logično objašnjenje.

AP-1670/21 (ADDA-PROMET d.o.o. Velika Kladuša) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na imovinu kada je odbijen apelantov zahtjev za isplatu izmakle koristi zbog blokade računa u periodu od oko osam godina u kojem apelant nije mogao obavljati registriranu djelatnost, do koje je došlo zbog pogrešno obračunatog i naplaćenog poreza.

AP-4476/22 (Radovan Stokanić) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da postoji povreda apelantovog prava na slobodu i sigurnost kada Osnovni sud nije u zakonskom roku izvršio kontrolu opravdanosti pritvora apelantu, nego je rješenje donio gotovo dva mjeseca van roka u kojem je trebalo ispitati opravdanost pritvora.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.