132. sjednica Velikog vijeća

132. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 132. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 1140/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da u okolnostima konkretnog slučaja postoji povreda apelantovog prava iz člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) kada je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka trebalo 100 dana da „definira“ krivično djelo u odnosu na koje postoje osnovi sumnje i da donese formalnu naredbu o provođenju istrage, te je istraga i nakon tri godine od događaja još uvijek u toku.

AP 533/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije kada je redovni sud apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da u odnosu na postojanje osnovane sumnje nije dato dovoljno i relevantno obrazloženje. Naime, u obrazloženju osporenih odluka sud nije naveo da postoje „činjenice ili informacije na osnovu kojih će objektivni posmatrač zaključiti da je osoba u pitanju mogla počiniti krivično djelo za koje se tereti“. Nadalje, Ustavni sud nalazi da je došlo do povrede apelantovog prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije kada je redovni sud, iako je dao prioritet Evropskoj konvenciji nad domaćim pravom i održao ročište pred nadležnim sudom za izjašnjenje o pritvoru, navedeno učinio tek nakon sedam dana od dana kada je apelant lišen slobode.

AP 4899/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje u segmentu pristupa sudu kada je Kantonalni sud u Sarajevu (Kantonalni sud) propustio da direktnom primjenom Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije odluči o apelanticinoj žalbi koja kao redovan pravni lijek predstavlja djelotvorno pravno sredstvo. Time je apelantici uskraćeno pravo na preispitivanje prvostepene presude u kontekstu žalbenih prigovora iznesenih u žalbi. Nadalje, Ustavni sud je zaključio da postoji i kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u segmentu suđenja u razumnom roku u okolnostima u kojim je Kantonalnom sudu u radnom sporu, koji je po zakonu hitan, trebalo čak pet godina da odluči o žalbi tužene, a o apelanticinoj žalbi još uvijek nije odlučio ni nakon skoro sedam godina.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.