125. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 24. marta održao 125. plenarnu sjednicu.

U skladu sa članom 86. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavni sud BiH je na ovoj plenarnoj sjednici izabrao sutkinju Helen Keller za potpredsjednicu Suda iz reda međunarodnih sudija.

Od odluka koje je donio na Plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U 12/21 - Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Srebreniku za ocjenu ustavnosti člana 105. Zakona o prekršajima, utvrdio da je osporena odredba u skladu sa relevantnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija). Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da osporena odredba zadovoljava standarde prava na slobodu ličnosti, zato što je s proceduralnog aspekta dovoljno jasna i precizna. Sagledana u cjelini, ona zadovoljava sve potrebne garancije koje osiguravaju da lišavanje slobode ne bude proizvoljno. Osim toga, osporena odredba zadovoljava i standard proporcionalnosti, jer njena svrha nije kazna, nego prinuda da se osigura ispunjenje novčane obaveze. Okolnost da ostaje evidentirana u Registru novčanih kazni i nakon lišavanja slobode (do 15 dana) je opravdana sa aspekta njenog trajanja, jer se u svakom slučaju briše po isteku pet godina od pravosnažnosti sudskog rješenja/prekršajnog naloga.   

U 18/21 - Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Osnovnog suda u Zvorniku za ocjenu ustavnosti Zakona o plaćama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, utvrdio da osporeni zakon nije u skladu sa relevantnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, Evropske konvencije i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima zbog toga što ne sadrži odredbe o naknadi za topli obrok.

Sve odluke usvojene na Plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.