105. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 105. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 1775/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantovog prava iz člana 4. stav 1. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) kada je redovni sud, suprotno standardima Evropske konvencije, utvrdio da priroda djela za koje je apelantu izrečena pismena opomena nema karakter krivičnopravne sankcije, već da se radi o upravnom postupku, te kada je sud donoseći presude obuhvatio i period za isto djelo, odnosno iste radnje koje su bile obuhvaćene rješenjem Regulatorne agencije za komunikacije BiH, koje je steklo svojstvo res iudicata.

AP 627/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava apelanata iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije kada u okolnostima konkretnog slučaja nisu zadovoljeni standardi iz člana 5. stav 3. Evropske konvencije, prema kojima postupak odlučivanja o pritvoru mora biti adversaran i kada između stranaka, tj. tužioca i osumnjičenog uvijek mora biti osigurana jednakost oružja, jer je apelantima bio uskraćen pristup dokumentima na kojima je zasnovan zaključak o postojanju osnovane sumnje koja čini bitan element zaštite od proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode propisan članom 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije, te zbog toga što su redovni sudovi propustili dati valjano obrazloženje zbog čega nema mjesta primjeni mjera zabrane umjesto mjere pritvora.

AP 2750/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava apelantica na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada su redovni sudovi zbog načina vođenja postupka i primjene pozitivnog prava pred ostavinskim sudom apelanticama uskratili pravni osnov za zaštitu već stečenih prava po osnovu Zakona o nasljeđivanju Federacije BiH.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.