105. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovnu, 105. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 1775/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantovog prava iz članka 4. stavak 1. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada je redovni sud, suprotno standardima Europske konvencije, utvrdio da priroda djela za koje je apelantu izrečena pismena opomena nema karakter kaznenopravne sankcije, već da se radi o upravnom postupku, te kada je sud donoseći presude obuhvatio i razdoblje za isto djelo, odnosno iste radnje koje su bile obuhvaćene rješenjem Regulatorne agencije za komunikacije BiH, koje je steklo svojstvo res iudicata.

AP 627/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava apelanata iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije kada u okolnostima konkretnog slučaja nisu zadovoljeni standardi iz članka 5. stavak 3. Europske konvencije, prema kojima postupak odlučivanja o pritvoru mora biti adversaran i kada između stranaka, tj. tužitelja i osumnjičenog uvijek mora biti osigurana jednakost oružja, jer je apelantima bio uskraćen pristup dokumentima na kojima je utemeljen zaključak o postojanju utemeljene sumnje koja čini bitan element zaštite od proizvoljnog uhićenja i lišavanja slobode propisan člankom 5. stavak 1. točka c) Europske konvencije, te zbog toga što su redovni sudovi propustili dati valjano obrazloženje zbog čega nema mjesta primjeni mjera zabrane umjesto mjere pritvora.

AP 2750/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava apelantica na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada su redovni sudovi zbog načina vođenja postupka i primjene pozitivnog prava pred ostavinskim sudom apelanticama uskratili pravnu osnovu za zaštitu već stečenih prava po osnovi Zakona o nasljeđivanju Federacije BiH.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.