XXXV plenarna sjednica

Ustavni sud je 17. i 18. 11. 2006. godine održao svoju XXXV plenarnu sjednicu. Razmatrano je više zahtjeva o ocjeni ustavnosti te apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda. U predmetu broj U-4/04, pokrenutom po zahtjevu Sulejmana Tihića, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva, Ustavni sud je utvrdio da čl. 1. i 2. Zakona o slavama i svetkovinama nisu u saglasnosti sa ustavnim principom ravnopravnosti konstitutivnih naroda, građana i ostalih u Bosni i Hercegovini i da su diskriminirajućeg karaktera, dakle nisu saglasni sa članom II/4.Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa čl 1/1. i čl. 2. a). i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz Aneksa I na Ustav Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je smatrao da su osporenim odredbama Zakona o slavama i svetkovinama Republike Srpske obuhvaćeni praznici koji odražavaju i veličaju samo srpsku istoriju, tradiciju, običaje i vjerski i nacionalni identitet, i da se u isto vrijeme te vrijednosti nameću pripadnicima ostalih konstitutivnih naroda, drugim građanima i ostalim na području Republike Srpske. Ustavni sud je naglasio da je legitimno pravo srpskog naroda u Republici Srpskoj da kroz zakonodavne mehanizme očuva svoju tradiciju i identitet, ali jednako pravo se mora dati i drugim konstitutivnim narodima u Republici Srpskoj i ostalim građanima Republike Srpske. Istovremeno, Ustavni sud je utvrdio da je član 1. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske u skladu sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 1.1. i 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz Aneksa I na Ustav Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je smatrao da se može prihvatiti argumentacija Narodne skupštine da zastava Republike Srpske, na način na koji je definisana članom 1. Ustavnog zakona o zastavi grbu i himni Republike Srpske, ne predstavlja samo srpski narod u Republici Srpskoj, jer se radi o zastavi u kojoj su zastupljene panslavenske boje koje su karakteristične za istoriju slavenskih naroda, među kojima su i konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud ukazuje da zastava Republike Srpske i zastava Srbije nisu identične jer zastava Srbije ima u svom sastavu i grb što nije obilježje zastave Republike Srpske. Nadalje, činjenica koja se ističe u zahtjevu podnosioca, da je zastava korištena tokom rata i da se pod ovim simbolom vodio rat, ne znači sama po sebi da su boje na zastavi i njihov raspored neustavni.
Подијели