XXX plenarna sjednica - prvi dan

Obavještavamo vas da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas, 31. 03. 2006. godine 9.30, započeo svoju XXX plenarnu sjednicu na Vlašiću. U dosadašnjem toku sjednice Ustavni sud je verificirao tekst odluke U 5/04, usvojenu na prošloj plenarnoj sjednici, kojom je odbacio zahtjev Sulejmana Tihića, u vrijeme podnošenja zahtjeva Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu saglasnosti pojedinih članova Ustava Bosne i Hercegovine sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i članom 3. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kao nedopušten zbog nenadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Odluka će biti objavljena u službenim glasilima Bosne i Hercegovine. Nakon duge i iscrpne rasprave u predmetu U 13/05 po zahtjevu Sulejmana Tihića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu saglasnosti člana 8. 1. st. 1. i 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa članom 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom 2. stav 1. tačka c) i članom 5. stav 1. tačka c) Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije, Ustavni sud BiH je odlučio da odloži odlučivanje o ovom predmetu za narednu sjednicu. U predmetu U 4/04, rješavajući zahtjev Sulejmana Tihića, u vrijeme podnošenja zahtjeva Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti čl. 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine, čl. 1, 2. i 3. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske, čl. 2. i 3. Zakona o upotrebi zastave, grba i himne i čl. 1. i 2. Zakona o slavama i svetkovinama, Ustavni sud je odlučio da donese djelimičnu odluku. U pogledu dijela zahtjeva koji se odnosi na čl. 1. i 2. Zakona o slavama i svetkovinama Republike Srpske, a imajući u vidu da je u toku usvajanje novog zakona, Ustavni sud je odlučio da odgodi izjašnjavanje po ovom pitanju, kao i po pitanju zastave iz člana 1. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske. Djelimičnom odlukom koja je danas usvojena, utvrđeno je da čl. 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine i čl. 2. i 3. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske nisu u skladu sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 1.1. i 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz Aneksa I na Ustav Bosne i Hercegovine. Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Narodnoj skupštini Republike Srpske je naloženo da, u skladu sa članom 63. stav 4. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od šest mjeseci, od dana objave ove odluke u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, usaglasi navedene odredbe sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Također je utvrđeno da član 2. Zakona o upotrebi zastave, grba i himne, u dijelu u kojem je propisano da se zastavom, grbom i himnom Republike Srpske «predstavlja državnost Republike Srpske», nije u skladu sa čl. I/1. i I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i da član 3. Zakona o upotrebi zastave, grba i himne, u dijelu u kojem je propisano da se simboli Republike Srpske upotrebljavaju «u skladu sa moralnim normama srpskog naroda» nisu u skladu sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 1.1. i 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz Aneksa I na Ustav Bosne i Hercegovine, te ih je Ustavni sud u tom dijelu i ukinuo. Ukinute odredbe prestaju važiti narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», u skladu sa članom 63. stav 3. Pravila Ustavnog suda. Ustavni sud, smatra da je legitimno pravo bošnjačkog i hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno srpskog naroda u Republici Srpskoj, da kroz zakonodavne mehanizme očuvaju svoju tradiciju, kulturu i identitet, ali jednako pravo se mora dati srpskom narodu u Federaciji BiH, odnosno bošnjačkom i hrvatskom narodu u Republici Srpskoj, kao i ostalim građanima Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ne može prihvatiti kao racionalno i opravdano da bilo koji od konsitutivnih naroda ima privilegirani položaj u očuvanju tradicije, kulture i identiteta imajući u vidu činjnicu da sva tri konstitutivna naroda i ostali građani Bosne i Hercegovine svoja prava i obaveze ostvaruju na jednak način kako je to predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine i ustavima entiteta. Također je od iznimne važnosti činjenica da su identitet konstitutivnih naroda, kao i obrazovanje, vjeroispovjest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe, u Ustavu Federacije BiH i Republike Srpske, definisani kao vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda. Ustavni sud nastavlja sa radom, a o daljem toku sjednice ćemo vas naknadno obavijestiti. Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će objavljene na web stranici Ustavnog suda BiH u roku od mjesec dana, nakon što se dostave apelantima.
Подијели